Inhoudsopgave

U heeft net een appartement gekocht. Of u bent net bestuurslid van een VvE geworden. Om u te ondersteunen kunt u ons handboek ‘Praktisch over Vereniging van Eigenaars' gratis aanvragen. Hierin staan antwoorden op vragen die u als bestuurder of appartementseigenaar misschien heeft. Of het nu gaat om de akte van splitsing of het niet nakomen van verplichtingen. Of bijvoorbeeld over het onderhoudsplan of de verzekeringen.

Hoofdstuk 1 Wat moet een appartementseigenaar weten?

 • U bent mede-eigenaar van het hele gebouw
 • Akte van splitsing
 • Modelreglement
 • Huishoudelijk reglement
 • Hoe actief is de VvE
 • Wakker maken van een slapende vereniging
 • Servicekosten
 • Verzekeren: collectief of individueel?
 • Wat mag wel en wat mag niet in het privégedeelte?

Hoofdstuk 2 Regelingen voor de VvE

 • Burgerlijk Wetboek
 • Akte van splitsing
 • Modelreglement
 • Huishoudelijk reglement

Hoofdstuk 3 De organisatie van de VvE

 • Vergadering van eigenaars
 • Bestuur
 • Commissies en raad van commissarissen

Hoofdstuk 4 Rechten en plichten van de eigenaars

 • Intrek nemen in het appartement
 • Verhuur van het appartement
 • Overlast
 • Nakoming financiële verplichtingen
 • Nakoming overige verplichtingen
 • Verbouwing van het appartement
 • Toegang derden tot het privégedeelte

Hoofdstuk 5 Financiële zaken

 • Begroting
 • Balans
 • Exploitatierekening
 • Servicekosten

Hoofdstuk 6 Risico's en (verzekerings)oplossingen

 • Preventie(scan)
 • Schade aan het gebouw
 • Algemene aansprakelijkheid
 • Bestuursaansprakelijkheid
 • Rechtsbijstand
 • Hulp bij klussen?

Hoofdstuk 7 Goed onderhoud: verstandig en verplicht

 • Reservefonds verplicht
 • Terugkerende onderhoudswerkzaamheden
 • Onderhoud van belang bij verkoop
 • ‘Gemiddelde' onderhoudsachterstand