Bestuurdersaansprakelijkheid

VvE Meerkeuzepolis

Bel ons
(055) 579 8115
Laat ons u bellen
E-mailen

U neemt als bestuurder beslissingen voor uw VvE. Soms pakt zo'n beslissing verkeerd uit. En stelt iemand u aansprakelijk voor schade. Zorg dat u niet aansprakelijk bent met uw privévermogen. Verzeker u met onze Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor uw aansprakelijkheid als bestuurslid.

Bescherm als bestuurder uw privévermogen

Het onderdeel Bestuurdersaansprakelijkheid beschermt uw privévermogen tegen claims over:

  • wettelijke bestuurdersaansprakelijkheid
  • het slecht uitvoeren van uw taken als bestuurslid
  • onzorgvuldig handelen tegenover andere personen
  • nalatigheid

Bestuursleden binden

Het is niet altijd makkelijk om goede bestuursleden te vinden. Veel mensen willen deze functie liever niet. Ze zijn bang voor de risico's die ze kunnen lopen. Heeft uw VvE een geschikte kandidaat op het oog? Dan heeft u met onze Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering een extra troef in handen. Als kandidaten weten dat uw VvE de zaken goed heeft geregeld, haalt u ze sneller over de streep!