Tenderdesk


Steeds meer overheden en publiekrechtelijke instellingen moeten hun verzekeringen Europees aanbesteden. Zeker wanneer de drempelwaarde voor het aanbesteden verder wordt verlaagd. Wat moet u aanbesteden? Hoe doet u dat? En hoe zit het met wet- en regelgeving? De Tenderdesk van Centraal Beheer Achmea geeft u een antwoord op al uw vragen over Europees aanbesteden.

Benieuwd hoe het werkt?

Kijk hier

Deze tool leidt u door de aanbestedingsprocedure. In 10 stappen gaat u naar een succesvolle aanbesteding. Bij iedere stap kunt u achtergrondinformatie bekijken. Zoals wet- en regelgeving. Of voorbeelden van bestekken. Hiermee kunt u zelfstandig een verzekeringsopdracht aanbesteden. Dit biedt u gemak en bespaart kosten. Dat zijn uw voordelen van deze online tool van de Tenderdesk.

Hier kunt u ook uw persoonlijke gebruikerscode aanvragen.