Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Door brand/storm/diefstal/waterschade kunnen uw inventaris, voorraden, machines en apparatuur verloren gaan. Hiervoor is de Bedrijfsmiddelenverzekerkering.

Heeft u schade? Meld dit meteen! Dat kunt u dag en nacht doen. Wij zorgen dat u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt.

De verzekering keert niet uit bij schade die ontstaan is door natuurrampen, molest, en atoomkernreacties. Tevens volgt geen uitkering bij diefstal als er geen sporen van braak zijn.