WIA-verzekering

Verklein het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Wat is een WIA-verzekering?

Kan uw medewerker na 2 jaar ziekte nog steeds niet of minder aan het werk? Dan vraagt hij of zij een WIA-uitkering aan bij UWV. De loondoorbetalingsverplichting stopt voor de werkgever namelijk na 104 weken arbeidsongeschiktheid. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een arbeidsongeschikte medewerker krijgt van UWV de wettelijke WIA-uitkering. Als werkgever kunt u voor uw medewerker(s) een WIA-verzekering afsluiten. Zodat uw arbeidsongeschikte medewerker een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkering ontvangt.

De aanvullende WIA-verzekeringen uit de regeling AOV Uitgeverijbedrijf

Al vele jaren is in de cao Uitgeverijbedrijf een aantal aanvullingen op de (wettelijke) arbeidsongeschiktheidsverzekeringen opgenomen. Bedrijven die lid zijn van de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU) en medewerkers in dienst hebben die vallen onder de werkingssfeer van deze cao, zijn verplicht de WIA-verzekeringen voor het Uitgeverijbedrijf aan te bieden aan hun werknemers. Dit kunt u als werkgever regelen door de aanvullende WIA-verzekering voor het Uitgeverijbedrijf af te sluiten

Aanvullende WIA-verzekering voor het Uitgeverijbedrijf

Komt een medewerker na 2 jaar in de WGA? Dan biedt de aanvullende WIA-verzekering voor het Uitgeverijbedrijf een aanvulling op het inkomen. De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) is onderdeel van de WIA.

Wordt een medewerker voor 35% of meer arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij vanuit deze verzekering een aanvulling tot minimaal 70% van het oude loon tot maximaal 68 jaar. Lukt het de medewerker om de restverdiencapaciteit voor minimaal 50% te benutten? Dan verhoogt Centraal Beheer de aanvulling tot maar liefst 75% van het oude loon. Bij het bepalen van het bruto loon gaan wij uit van het bruto jaarloon volgens het uniform loonbegrip. Dit is het loon dat u als werkgever opgeeft aan de Belastingdienst voor de berekening van loonheffingen.
Is na 10 jaar de medewerker nog steeds arbeidsongeschikt? En ontvangt hij een vervolguitkering? Dan ontvangt de medewerker een aanvullende uitkering tot zijn AOW-leeftijd gemaximeerd op 68 jaar. De uitkering wordt berekend door het jaarloon te vermenigvuldigen met het vergoedingspercentage maal 70%. Een eventuele WGA-uitkering wordt hier vanaf gehaald. Is de medewerker voor 80-100% arbeidsongeschikt, maar niet duurzaam? Dan ontvangt de medewerker een aanvulling van 5% op de WGA-uitkering tot de einddatum van de verzekering. Hiermee is zijn inkomen 75% van het laatstverdiende loon tot de AOW-leeftijd gemaximeerd op 68 jaar.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken?

 • Uw medewerker is verzekerd van minimaal 70% van zijn bruto jaarloon tot de WIA-loongrens
 • Wij verhogen het dekkingspercentage met 5% als uw medewerker minimaal 50% van zijn restverdiencapaciteit benut
 • De vergoeding gaat tegelijk in met de WIA-uitkering
 • Wij verhogen de vergoeding elk jaar met het percentage waarmee de WIA-uitkeringen stijgen (maximaal 3%)
 • De vergoeding loopt door tot de AOW-leeftijd (maximaal 68 jaar)
 • U betaalt premie tot maximaal 2 jaar voor de verzekerde eindleeftijd van de medewerker
 • U betaalt geen premie meer als een medewerker een vergoeding ontvangt

Premiepercentage 2021

Jaarlijks wordt door Centraal Beheer samen met de Stichting Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Uitgeverijbedrijf de premie opnieuw vastgesteld. Voor 2021 is de premie voor deze verzekering vastgesteld op 0,302% van de totaal verzekerde loonsom.

Heeft u medewerkers in dienst die meer verdienen dan de WIA-loongrens?

Het inkomen bij arbeidsongeschiktheid tot de WIA-loongrens is goed geregeld door de aanvullende WIA-verzekering voor het Uitgeverijbedrijf. Toch lopen uw medewerkers dan nog steeds een inkomensrisico voor het bruto jaarloon boven de WIA-loongrens. U kunt dit risico beperken door uw verzekering uit te breiden. Met deze uitbreiding verzekert u ook het jaarloon boven de WIA-loongrens tot € 100.000. En zelfs het jaarloon boven € 100.000 kan verzekerd worden.

Uw voordelen:
 • Eenvoudig in administratie: u hoeft de medewerkers slechts 1 keer aan te melden.
 • Eenduidige en goede arbeidsvoorwaarde voor alle medewerkers.
 • U heeft 1 premiepercentage tot de WIA-loongrens, 1 premiepercentage voor het jaarloon boven de WIA-loongrens tot € 100.000 en 1 premiepercentage voor het jaarloon boven € 100.000.
 • De vergoeding loopt door tot de AOW-leeftijd (maximaal tot de verzekerde eindleeftijd).
 • U betaalt premie tot maximaal 2 jaar voor de verzekerde eindleeftijd van de medewerker.
 • U betaalt geen premie meer als een medewerker een vergoeding ontvangt.
Neem gerust contact met ons op als u hier vragen over heeft. Wij adviseren u graag over de oplossing die het beste past bij uw situatie en verstrekken vrijblijvend een offerte.

Waarom kiezen voor de aanvullende WIA-verzekering voor het Uitgeverijbedrijf?

Wij zetten de belangrijkste voordelen voor u op een rij .
Uw medewerkers zijn verzekerd voor minimaal 70% van hun bruto jaarloon tot de WIA-loongrens. U kunt ook het loon boven de WIA-loongrens verzekeren met een aanvullende WIA-verzekering. Dit zorgt voor aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde voor het werven en behouden van personeel.
Wij geven u advies en ondersteunen u in het proces van re-integratie. Daarvoor hebben wij ervaren deskundigen in huis. Bijvoorbeeld een arts, arbeidsdeskundige en loopbaanadviseur. Kijk voor meer informatie in de brochure WIA-re-integratieservice.
U kunt als werkgever met uw medewerkers afspreken dat zij meebetalen aan de premie. Zo bespaart u kosten. Vraag ons vrijblijvend om een advies.
U heeft 1 vaste contactpersoon. U hoeft geen beschikkingen van UWV meer op te sturen voor medewerkers die een vergoeding ontvangen (wij ontvangen wijzigingen automatisch). U houdt uw administratie makkelijk bij via ons Online Meldloket. En uw medewerkers hebben vooraf géén medische keuring nodig.
Wij vullen het inkomen (tot de WIA-loongrens of tot € 100.000,-) met 5% aan als uw medewerkers ten minste 50% van hun restverdiencapaciteit benutten. Wij verzorgen daarnaast wachtlijstbemiddeling: uw medewerkers kunnen sneller weer aan het werk. U betaalt hiervoor geen aanvullende kosten.

Wilt u meer weten?

Lees dan de voorwaarden van onze aanvullende WIA-verzekering voor het Uitgeverijbedrijf “Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uw Personeel”. Of bekijk de brochure voor medewerkers in het Uitgeverijbedrijf.

Bereken hoe hoog het inkomen van uw langdurig arbeidsongeschikte medewerker is met onze WIA calculator
(055) 579 81 98