Vanaf 1 juli uitgebreider verzekerd voor overstromingen

Heeft uw gebouw waterschade door een overstroming van alleen een niet-primaire waterkering in Nederland? Dan is dat nu ook verzekerd.

Door klimaatverandering is de kans op overstromingen groter. Wij vinden het belangrijk dat u voor deze schades verzekerd bent. Daarom breiden wij per 1 juli 2022 de dekking uit. Vanaf 1 januari 2023 verwerken we deze uitbreiding ook in de verzekeringsvoorwaarden. Tot die tijd bent u hier dus al wel voor verzekerd. De uitbreiding geldt voor zakelijke klanten die verzekerd zijn tegen schade door binnendringen van neerslag. De uitbreiding geldt niet voor de co-assurantieverzekeringen.

Wat bedoelen we met overstroming?

Met een overstroming bedoelen we een overstroming van water uit rivieren, meren, sloten of kanalen door het onverwacht niet goed werken van dijken, kades, sluizen of andere niet-primaire waterkeringen.

Wat is het verschil tussen een primaire en niet-primaire waterkering?

Waterkeringen zijn bedoeld om water tegen te houden. Denk bijvoorbeeld aan een dijk of een sluis. Er is een verschil tussen primaire en niet-primaire waterkeringen:
  • Primaire waterkeringen beschermen tegen overstromingen bij hoogwater vanuit bijvoorbeeld de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer, het Markermeer of de grote rivieren (zoals de Rijn, de Maas en de IJssel). De primaire waterkeringen staan in de Waterwet.
  • Alle andere waterkeringen zijn niet-primaire waterkeringen.
Meer informatie over primaire en niet-primaire waterkeringen vindt u op de website van Helpdesk Water.

Voor welke verzekeringen geldt deze uitbreiding?

De uitbreiding geldt voor onze Gebouwenverzekering, Zakelijke Inboedelverzekering en Bedrijfsmiddelenverzekering (inventaris, voorraad en huurdersbelang).

Bel bij schade gerust ‘Even Apeldoorn’: (055) 579 7777

Heeft u schade door een overstroming en twijfelt u of deze gedekt is? Bel dan gerust ‘Even Apeldoorn’. Of meld uw schade online.