Een ziekmelding of hersteldmelding doorgeven? 

Via het online Meldloket regelt u het snel en makkelijk zelf.