Een ziekmelding of hersteldmelding doorgeven?

Via het online Meldloket regelt u het snel en makkelijk zelf.