Reactie­termijnen

Centraal Beheer zakelijk

Centraal Beheer streeft er naar u zo snel mogelijk van antwoord op uw vragen te voorzien. Hieronder ziet u de maximale reactietermijnen in wekdagen. Voor zowel post als e-mailberichten.

Productlijn
Eerste beant­woording informatie­verzoeken bij bestaande / nieuwe verzekeringen Acceptatie nieuwe polissen en wijziging bestaande polissen Ver­strekken verzekerings­technische informatie Schade­afhandeling en verzekerings­uitkering Klachten­afhandeling
Schade zakelijk 10 werkdagen 10 werkdagen 10 werkdagen 10 werkdagen 10 werkdagen
Pensioenverzekering 10 werkdagen 20 werkdagen 20 werkdagen 20 werkdagen 10 werkdagen
AOV 10 werkdagen 10 werkdagen 10 werkdagen 10 werkdagen 10 werkdagen
WIA 10 werkdagen 22 werkdagen 22 werkdagen 22 werkdagen 10 werkdagen
Verzuim 10 werkdagen 10 werkdagen zie 1) zie 2) 10 werkdagen

1)Verzuimverzekering: verstrekken van verzekeringstechnische informatie
Na een wijziging krijgt u een nieuw overzicht. Dit sturen wij u in de laatste week van de volgende maand nadat de wijziging live ingaat.

2) Verzuimverzekering: Schadeafhandeling en verzekeringsuitkering
  • Verzekering met verzuimservice: binnen 10 werkdagen.
  • Verzekering zonder verzuimservice of met een beperkte dekking: binnen 8 weken. Wijzigingen die u aan ons doorgeeft worden verwerkt in een nieuw werknemerloonoverzicht, uitkeringsspecificatie of premieoverzicht. Het nieuwe overzicht ontvangt u uiterlijk in de laatste week van de volgende maand nadat de wijziging ingaat.
  • Voert u een wijziging door voor een medewerker die al is ziek gemeld? Dan bevestigen wij dat in de uitkeringsspecificatie. Deze sturen wij u in de laatste week van de volgende maand nadat de wijziging ingaat.