U betaalt premies

Pensioen Online

Als u een pensioenregeling afsluit, openen wij voor u een rekening. Dit is een lopende rekening of rekening-courant. U betaalt de premies voor uw medewerkers op deze rekening.

Wat verwachten wij van u?

Betaalt uw medewerker zelf een deel van de premie? Dan houdt u dit deel in op zijn brutosalaris.
U betaalt per rekening-courant, per automatische incasso of via een nota.

 • Als u per automatische incasso betaalt
  Wij incasseren automatisch het bedrag dat u moet betalen. Dit doen we rond de eerste van de maand. 
 • Als u betaalt via een nota of bankoverschrijving
  U krijgt elke maand een nota. U maakt daarmee zelf het bedrag over.

Wat krijgt u van ons?

Bij de start van de regeling krijgt u een nota. Daarop staat de totale beschikbare premie die u moet betalen. U krijgt alleen een nieuwe nota als de premie verandert. Bijvoorbeeld bij een salariswijziging of als een medewerker uit dienst gaat.
Hierop staan alle premies en de andere kosten die u betaalt:
 • premie ouderdomspensioen
 • premie nabestaandenpensioen
 • eventueel: de premie voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
 • kosten
 • Als u meer pensioenregelingen heeft.
 • Als u in 1 maand verschillende veranderingen doorgeeft. Bij elke nota krijgt u een specificatie van de veranderingen. Verandert de premie? Dan berekenen wij de nieuwe premie op de 1e van de maand dat wij de verandering ontvangen.
95% raadt Centraal Beheer aan
Onze klanten beoordelen Centraal Beheer met een 8,8. Het gemiddelde cijfer uit 1.603 beoordelingen.