Verzuimdossier-check bij zieke medewerker en geen verzuimverzekering 

Voorkom een loonsanctie van het UWV omdat uw verzuimdossier niet voldoet aan de wet verbetering Poortwachter

  • Binnen 24 uur persoonlijk contact met een verzuimspecialist
  • Advies en tips zodat uw verzuimdossier voldoet aan Wet verbetering Poortwachter
  • Ook als u geen klant bent van Centraal Beheer
€ 239,-
exclusief btw

Uw verzuimdossier snel op orde volgens de eisen van de Wet verbetering poortwachter

Heeft u te maken met (dreigend) langdurig verzuim van één medewerker? Dan is het belangrijk dat u uw verzuimdossier op orde heeft. Zo voorkomt u een eventuele sanctie van het UWV. U weet snel of uw dossier voldoet aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter. En welke concrete stappen u moet nemen als dat nog niet het geval is. Onze specialisten helpen wij u hier graag bij.

Controleer nu of de opbouw uw verzuimdossier op orde is 

Dan weet u direct waar u aan toe bent. Voldoet het dossier op dit moment aan de Wet van poortwachter? Of moet u nog stappen nemen? Naast het antwoord op deze vragen ontvangt u praktische tips en adviezen die u helpen de regie te houden.

Hoe zit het met privacy?

Wij houden ons aan de geldende privacywetgeving. Dit betekent ook dat wij sommige informatie niet van u opvragen of mogen inzien. 

Vrijblijvend oriënterend gesprek

De Verzuimdossier-check in 3 stappen

Helder en duidelijk inzicht in het verzuimdossier van uw medewerker

U stuurt (onderdelen van) het verzuimdossier digitaal naar ons toe

Onze specialisten bekijken uw verzuimdossier en toetsen deze aan de Wet verbetering poortwachter

U ontvangt ons adviesrapport en bespreekt deze telefonisch met onze specialist

''Wat is de Wet poortwachter?''

Als werkgever krijgt u te maken met de Wet verbetering poortwachter als een van uw medewerkers ziek is. Het doel van de wet is het voorkomen van langdurig verzuim. Daarom bent u als werkgever, samen met uw medewerker, verplicht om bepaalde stappen te nemen bij ziekte. Zodat uw medewerker zo snel mogelijk weer inzetbaar is. Het is belangrijk om deze stappen te volgen. Natuurlijk omdat u zo goed mogelijk om wilt gaan met een zieke medewerker. Maar ook omdat het UWV loonsancties oplegt aan werkgevers die zich niet houden aan deze wet.

Veelgestelde vragen

Veel werkgevers vroegen ons het volgende...

In een verzuimdossier houdt u als werkgever, samen met uw medewerker, de verschillende stappen die u neemt richting de re-integratie bij. Het UWV gebruikt dit dossier, dat officieel het re-integratieverslag (RIV) heet, om te toetsen of er samen voldoende is gewerkt aan een mogelijke re-integratie. Alles om ervoor te zorgen dat langdurig verzuim zo veel mogelijk wordt voorkomen. 

Het re-integratieverslag bestaat normaal gesproken uit de volgende onderdelen:

  • Probleemanalyse en eventuele bijstellingen van deze probleemanalyse
  • Plan van aanpak
  • (Eerstejaars)evaluatie
  • Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst
  • Eindevaluatie

Met het verzuimdossier maakt u een verslag van het (langdurige) verzuim van een medewerker. Dat begint al bij de eerste ziekmelding aan de bedrijfsarts of arbodienst. Vervolgens bent u vanuit de Wet verbetering poortwachter verplicht om een re-integratieverslag bij te houden. Ook dat verslag maakt deel uit van het verzuimdossier.

Controleer bij het opbouwen van het verzuimdossier of u zich houdt aan de geldende privacywetgeving.  Uw medewerkers hebben recht op privacy.
En daarom mag u niet alles van een verzuimende medewerker weten óf vragen. Zo mag u bij een ziekmelding bijvoorbeeld niet vragen naar de aard of de oorzaak van ziekte. Dat is informatie die alleen bestemd is voor de arbodienst en/of bedrijfsarts. Zij hebben een geheimhoudingsplicht, en zullen die informatie dus ook niet met u delen.

In de wet staat geen specifieke termijn voor het bewaren van het verzuimdossier. In principe geldt dat u het verzuimdossier niet langer bewaart dan nodig. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft aangegeven dat een periode van 2 jaar na uitdiensttreding van de medewerker redelijk is.

Alleen als u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet is de bewaartermijn anders. Dan moet u de gegevens 5 jaar bewaren voor het UWV. 

Bekijk ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

    

Wat is de Ondernemerswinkel?

De Ondernemerswinkel is een platform met zakelijke diensten en oplossingen. Voor situaties en vragen waar u in uw dagelijks werk tegen aanloopt en wat hulp bij kunt gebruiken. Van professionele en betrouwbare partners. U betaalt achteraf. U hoeft nog geen klant bij ons te zijn.

Centraal Beheer-kwaliteit

Wij kozen alvast uitstekende leveranciers voor u uit de markt. Dan heeft u daar geen omkijken naar. 

Altijd een oplossing

Niet tevreden? En komt u er met de leverancier niet uit? Dan bemiddelen wij. En helpen we zoeken naar een oplossing waarmee u tevreden bent. 

Binnen 1 werkdag contact

U heeft een situatie die u zo snel mogelijk wilt afronden. Na uw bestelling neemt de leverancier binnen één werkdag contact met u op.

Misschien ook wat voor u:

Incassodiensten

Wordt uw factuur niet betaald? Heeft u ook een herinnering gestuurd? En de klant geeft geen reden voor het niet betalen? Neem dan contact op met een jurist.

€ 0,-

Bijenkast bij uw bedrijfspand

Wilt u uw bedrijf verduurzamen? En ook nog eens een positieve bijdrage leveren aan uw directe omgeving? Denk dan eens aan een bijen­kast op uw platte dak of op uw bedrijfs­terrein.

€ 3000,- ex. btw

Compliancemanagement software

Ieder bedrijf heeft te maken met keuringen en certificeringen. Met deze online compliance software bewaart u ze handig op 1 plek. 

Vanaf € 30,- per maand ex. btw