Opbouw van het behandelprogramma

Het programma begint altijd met een kennismaking en intakegesprek . De psycholoog bespreekt de gewenste verbetering. Deelnemer en coach maken samen een plan van aanpak en plannen alle afspraken in. Ter voorbereiding op het behandelprogramma krijgt de deelnemer alvast wat oefeningen als huiswerk mee naar huis. Er vinden vervolgens 6 sessies plaats.
Tijdens deze 1ste sessie gaat de deelnemer met het huiswerk aan de slag. Samen met de coach maakt de deelnemer een gedragsschema. Dit geeft goed inzicht in talenten en motivatie.
De deelnemer verdiept zich tijdens de 2de sessie in het heden en toekomst en kiest daarbij een passende afbeelding/foto. Voor de toelichting bij dit gekozen beeld is veel aandacht. Zo ontstaat een 1ste voorzichtige omschrijving van privé- en werktoekomst.
De deelnemer omschrijft de gewenste privé- en werktoekomst in maximaal 1 zin. Dit geeft moed en stimuleert de medewerker om naar de toekomst toe te werken. Ook persoonlijke werkdoelen komen tijdens deze sessie aan bod. De medewerker bespreekt deze doelen zowel thuis als op het werk. 
De deelnemer is nu klaar voor het waarmaken van doelstellingen. Het gedragsschema uit sessie 1 komt er weer bij. In combinatie met succesvol gedrag leidt dit tot het waarmaken van de doelstellingen.
Tijdens de 5de sessie maakt de deelnemer samen met de psycholoog een stappenplan per doelstelling. Hierin staat omschreven wat de medewerker zelf kan en waar hulp bij nodig is.  
Er is hard gewerkt aan grip op de toekomst. Tijdens deze sessie bepaalt de deelnemer met hulp van de psycholoog de koers en worden de wensen vast gelegd. De medewerker ontvangt een eindverslag over wat er met de coach is afgesproken.