Algemene voorwaarden

Dat schept duidelijkheid

Algemene voorwaarden zijn niet verplicht. Maar ze zijn wel heel handig voor ondernemers en dus ook voor startende ondernemers. Uw klant weet dan precies onder welke voorwaarden u levert, betaalt, verkoopt of inkoopt. Met algemene voorwaarden verkleint u ondernemersrisico’s. 

Schrijf uw eigen algemene voorwaarden

Met algemene voorwaarden is meteen duidelijk welke rechten en plichten u en uw klant hebben. U hoeft niet bij elke opdracht opnieuw te onderhandelen, want de voorwaarden zijn er immers. Zorg er wel voor dat uw klant weet dat u algemene voorwaarden hebt. Dat kan door ze te deponeren bij de Kamer van Koophandel of bij de rechtbank. Dit hoeft overigens niet.

Waarom algemene voorwaarden handig zijn, een voorbeeld

Uw eenmanszaak heeft een klant blij gemaakt met onderdelen voor een machine. ‘Klus geklaard’, dacht u. Tot het moment dat die machine, waar uw klant ‘uw’ onderdelen in monteerde, kapot ging. Ruzie over-en-weer is het gevolg, inclusief een gang naar de rechter. Het einde van het verhaal is, dat u opdraait voor de reparatiekosten. Had u vóór het aannemen van de opdracht uw algemene voorwaarden aan de klant overhandigd, dan was er geen discussie geweest. En ook geen dikke rekening...

4 tips voor het schrijven van algemene voorwaarden

Besteed aandacht aan uw voorwaarden. Want ze vormen de basis van elke opdracht die u aanneemt. Belangrijk daarbij om te onthouden:

  • U en uw opdrachtgevers mogen bepaalde termen niet verschillend interpreteren. Neem in het eerste artikel daarom een definitielijst op. Zo is direct duidelijk dat u met ‘schriftelijk’ niet alleen brieven bedoelt, maar bijvoorbeeld ook e-mails en Whatsappjes.
  • Laat over uw algemene voorwaarden geen discussie ontstaan. Stuur ze daarom altijd met uw offerte mee, dus vóórdat de koop is gesloten en vóórdat u een opdracht aanneemt.
  • Algemene voorwaarden van een branchevereniging zijn niet altijd toepasbaar op u. U kunt er als eenmanszaak soms niet op terugvallen en dat kan tot grote problemen leiden.
  • Check altijd wat uw bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering zegt over uw algemene voorwaarden. Soms moet u namelijk algemene voorwaarden opnemen om uw aansprakelijkheid te beperken.

Algemene voorwaarden bij een webwinkel

Gaat u een webwinkel beginnen? Dan kunt u daarvoor aanvullende voorwaarden opstellen. Daarmee kunt u een aantal bijzondere of aanvullende zaken regelen die specifiek gaan over de verkoop via internet.

Hulp bij het opstellen van algemene voorwaarden

Het Nederlands recht is continu in beweging en dat heeft dus ook invloed op uw eigen bedrijf of uw producten- en dienstenaanbod. Meer informatie over het opstellen van algemene voorwaarden vindt u op de website van het Ondernemersplein. Op onze blogomgeving leest u meer over algemene voorwaarden en hoe ondernemers daar in hun eigen praktijk mee omgaan.
Volgende: contracten