WIA aanpassingen

Hiaat- en Werkgevers Compensatieverzekering

De Rechten en Plichten rondom WIA zijn veranderd. Wilt u weten wat er veranderd is, bekijk dan het wijzigingenoverzicht. Wij hebben ook een paar rekenvoorbeelden op een rijtje gezet.

Rekenvoorbeelden Hiaatverzekering

De Hiaat geeft de arbeidsongeschikte werknemer in 2 situaties een vergoeding:

 1. als hij volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschiktheid is (80-100% WGA)
 2. als hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en een WGA vervolguitkering krijgt.

Hoe berekenen wij de vergoeding?

U vindt een rekenhulp op onze WIA-calculator. U ziet daar wat uw werknemer krijgt in verschillende situaties van arbeidsongeschiktheid.

 • Minder dan 80% arbeidsongeschikt: vergoeding = jaarloon x vergoedingspercentage x dekkingspercentage – WGA-uitkering.
 • 80% of meer arbeidsongeschiktheid: jaarloon x vergoedingspercentage x 5%.

Het UWV verklaart uw werknemer volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt (80-100% WGA).

Bruto Jaarloon voor arbeidsongeschiktheid: € 20.108,-
Restverdiencapaciteit volgens het UWV: geen

De werknemer heeft tijdelijk geen restverdiencapaciteit. Daarom komt hij, na afloop van de loongerelateerde periode, in aanmerking voor:

 • WGA Aanvullingsuitkering van het UWV: € 14.076,-
 • Hiaat vergoeding van ons: € 1.005,-

Na enige tijd herstelt de werknemer gedeeltelijk en verklaart het UWV hem voor 60% arbeidsongeschikt.

Restverdiencapaciteit volgens UWV: € 8.000,-
Actueel inkomen uit arbeid: € 3.217,-

De werknemer benut zijn restverdiencapaciteit voor minder dan 50%. Daarom komt hij in aanmerking voor:

 • de WGA vervolguitkering van het UWV: € 8.445,- (70% x 60% x minimumloon)
 • nieuw loon: € 3.217,-
 • de Hiaat vergoeding: 0,- (€ 20.108 x 70% X 60% - WGA uitkering = € 0,00)

De Hiaat vergoeding bedraagt 0 euro omdat er geen inkomenshiaat aanwezig is bij werknemers van wie het loon ongeveer gelijk is aan het minimumloon.

Het UWV verklaart uw werknemer volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt (80-100% WGA).

 • Bruto Jaarloon voor arbeidsongeschiktheid: € 55.000,-
  Restverdiencapaciteit volgens het UWV: geen

De overheid maximeert het loon op de actuele WIA-loongrens (circa 53.700,-). Dit maximum houden wij ook aan voor de Hiaat.

De werknemer heeft is volledig arbeidsongeschikt en heeft tijdelijk geen restverdiencapaciteit. Daarom komt hij, na afloop van de loongerelateerde periode, in aanmerking voor:

WGA Aanvullingsuitkering van het UWV: € 37.594,-
Hiaat vergoeding van ons: € 2.685,-

Na enige tijd herstelt de werknemer gedeeltelijk en verklaart het UWV hem voor 60% arbeidsongeschikt.

Restverdiencapaciteit volgens UWV: € 22.000,-
Actueel inkomen uit arbeid: € 6.600,-

De werknemer benut zijn restverdiencapaciteit voor minder dan 50%. Daarom komt hij in aanmerking voor:

 • de WGA vervolguitkering van het UWV: € 8.445,- (70% x 60% x minimumloon)
 • nieuw loon: € 6.600,-
 • de Hiaat vergoeding: € 14.111,-. (53.700 x 60% x 70%) – WGA-uitkering
De werknemers uit de rekenvoorbeelden herstellen verder. Het lukt hen om 50% of meer van hun restverdiencapaciteit te benutten. Het UWV past de WGA vervolg uitkering aan naar een WGA Aanvullingsuitkering (35%-80% WGA). Er is in dat geval geen recht meer op een Hiaat vergoeding.

Vergoedingspercentage

Hoe bepalen wij het vergoedingspercentage?
Wij bepalen het vergoedingspercentage met het arbeidsongeschiktheidspercentage van het UWV:
Bij een arbeidsongeschiktheids-percentage van:  Vergoedingspercentage
0 tot 35% 0%
35 tot 45% 40%
45 tot 55% 50%
55 tot 65% 60%
65 tot 80% 72,5%
80% of meer 100%

Rekenvoorbeelden Werkgevers Compensatieverzekering

Is een medewerker tussen de 15 en 35% arbeidsongeschikt dan bieden wij een vergoeding vanuit de Werkgevers Compensatie. De werkgever ontvangt deze vergoeding.

Elk jaar in juli passen wij de vergoeding aan en stellen wij opnieuw het arbeidsongeschiktheidspercentage vast. Dit doen wij door het jaarloon vóór arbeidsongeschiktheid aan te passen met de samengestelde WIA-index per januari en juli. Gevolg hiervan is dat de verzekeringsvergoeding jaarlijks meestal lager wordt.

Wij geven u 2 rekenvoorbeelden. Peter en Marjan worden in hetzelfde jaar arbeidsongeschikt.

Peter wordt in februari voor 32% arbeidsongeschikt. Hij had een loon van € 40.000,-. Zijn huidige loon is € 27.200,-

Situatie in februari:
U krijgt vanaf februari een vergoeding van € 8.960,- Dit is de berekening: 70% dekking x 32% arbeidsongeschiktheid x € 40.000,- oude loon = € 8.960,- 
Gebruikt u de vergoeding om het loon van Peter aan te vullen? Dan wordt zijn inkomen € 36.160,-

Situatie in juli:
De WIA-index in juli bedraagt 0,3%. Omdat de vergoeding ná januari start, hanteren wij alleen de WIA-index van juli. Wij stellen het recht op vergoeding opnieuw vast. Vervolgstappen:

 1. We indexeren zijn oude loon: € 40.000,- oude loon x 0,3% = € 40.120,-
 2. We kijken naar zijn huidige loon: dit stijgt door een cao toeslag naar € 28.000,-
 3. We stellen het nieuwe arbeidsongeschiktheidspercentage vast: (€ 40.120,- min € 28.000,-) / € 40.120,- x 100% = 30,21%

U krijgt vanaf juli: € 8.484,-
Dit is de berekening: 70% dekking x 30,21% arbeidsongeschiktheid x € 40.120,- herberekende oude loon = € 8.484,- Het inkomen van Peter daalt dus vanaf juli met € 476,- naar € 35.684,- 

In juli van het hierop volgende jaar stellen we de vergoeding opnieuw vast. Dit maal met de samengestelde WIA-index van dat jaar en het inkomen dat Peter dan verdient.

Marjan wordt in oktober voor 32% arbeidsongeschikt. Haar oude loon was € 40.000,-. Haar huidige loon is € 28.000,-

Situatie in oktober:
U krijgt vanaf oktober een vergoeding van € 8.960,- Dit is de berekening: 70% dekking x 32% arbeidsongeschiktheid x € 40.000,- oude loon = € 8.960,-

Gebruikt u de vergoeding om het loon van Marjan aan te vullen? Dan wordt haar inkomen € 36.160,-

Situatie in juli van het jaar daarna:
De WIA-index in januari was 0,44%. De WIA-index in juli is 0,40%. De samengestelde WIA-index bedraagt in juli 0,84%. Namelijk: (1+0,44%) x (1+0,40%) – 1 = 0,84. Wij stellen het recht op vergoeding opnieuw vast. Vervolgstappen:

 1. We indexeren haar oude loon: € 40.000,- oude loon x 0,84% = € 40.336,-
 2. We kijken naar haar huidige loon: dit is nog steeds € 28.000,-
 3. We stellen het nieuwe arbeidsongeschiktheidspercentage vast: (€ 40.336,- min € 28.000,-) / € 40.336,- x 100% = 30,58%

U krijgt vanaf juli in het jaar daarop: € 8.634,-
Dit is de berekening: 70% dekking x 30,58% arbeidsongeschiktheid x € 40.336,- herberekende oude loon = € 8.634,- Het inkomen van Marjan daalt dus vanaf juli met € 326,- naar € 35.843,-

In juli van het hierop volgende jaar stellen we de vergoeding opnieuw vast. Ditmaal met de samengestelde WIA-index van dat jaar en het inkomen dat Marjan dan verdient.