Verzuimverzekering Conventioneel

De kosten voor verzuim zijn voorspelbaar

Met deze Verzuimverzekering Conventioneel van Centraal Beheer bent u verzekerd tegen het risico van loondoorbetaling voor uw zieke medewerkers. Vooral ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf kiezen deze verzekering. Zij willen graag weten waar ze financieel aan toe zijn. Ook willen ze hulp bij de wettelijke verplichtingen rondom verzuim en re-integratie.

Meer informatie

Alles over onze Verzuimverzekering Conventioneel

Als werkgever moet u zich houden aan de Wet verbetering poortwachter. Dit betekent dat u zieke medewerkers goed moet begeleiden om weer aan het werk te gaan. Volgt u niet alle stappen? Dan kunt u een flinke boete krijgen van UWV. Verzekert u zich ook voor arbodienstverlening? Dan helpen wij u bij verzuim en re-integratie van uw zieke medewerkers. Ook helpen wij u om ziekteverzuim te voorkomen (preventie).

Arbo Basis

U verzekert alle wettelijk verplichte arbodienstverlening mee. Wij regelen de verzuimbegeleiding voor uw zieke medewerkers. Is er meer nodig? Dan overleggen we dat met u. En regelen we dat ook voor u.
 • Loonkosten volledig verzekerd
 • Arbodienstverlening beperkt verzekerd
 • Arboverrichtingen betaalt u zelf

Arbo Compleet

U wilt uw medewerkers snel weer aan het werk helpen. Nog liever wilt u verzuim zoveel mogelijk voorkomen. Kies dan voor Arbo Compleet. U kiest dan de meest uitgebreide arbodienstverlening. Voor een vast bedrag per medewerker heeft u een zeer uitgebreid pakket aan arbodienstverlening. U bent verzekerd voor alle begeleiding die nodig is om verzuim te voorkomen. En om medewerkers te laten re-integreren. Met deze complete arbomodule voldoet u eenvoudig aan alle verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter.
 • Loonkosten volledig verzekerd
 • Arbodienstverlening volledig verzekerd
 • Arboverrichtingen volledig verzekerd

Zelf regelen

Natuurlijk kunt u ook kiezen om de arbodienstverlening zelf te regelen. Vooral bedrijven met meer dan 25 medewerkers kiezen hiervoor. Zij hebben al veel kennis van verzuim en willen zelf de regie hebben.
 • Wij verhalen bijkomende schade voor u als het verzuim veroorzaakt is door iemand anders.
 • U geeft ziek- en herstelmeldingen gemakkelijk door via het online Meldloket of de App Verzuim.
 • Via het Meldloket ziet u precies hoe het verzuim binnen uw bedrijf eruit ziet.
 • U heeft 1 contactpersoon per verzuimmelding. Uw contactpersoon regelt alles voor u.
 • Als u voor Arbo Compleet kiest:
  • regelen wij voor u alle arbozorg;
  • krijgt u 100% vergoeding van alle stappen die de bedrijfsarts adviseert;
  • weet u zeker dat u aan alle verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter voldoet. En krijgt u toch een boete van het UWV? Dan nemen wij die van u over. U moet dan wel de adviezen van de bedrijfsarts hebben gevolgd;

U kiest welke risico's u wilt verzekeren

U kiest zelf uw eigen risicoperiode. En u bepaalt hoeveel procent van het jaarloon van uw zieke medewerker u wilt verzekeren. Dat noemen we het dekkingspercentage. U kunt ook werkgeverslasten meeverzekeren. Werkgeverslasten zijn de kosten die u naast het loon moet doorbetalen als uw medewerker ziek is. Bijvoorbeeld de premies medewerkersverzekeringen en pensioenkosten. Werkgeverslasten zijn een vast percentage van het loon. U kunt 10% of 20% meeverzekeren.

De keuzes van de verzekering in 1 overzicht:
Dekkingstype Dekkingsgradatie
Dekkingspercentage jaar 1 70% - 100%
Dekkingspercentage jaar 2 0%, 70% - 100%
Eigen risicoperiode 10, 20, 30, 65 of 130 werkdagen
Werkgeverslasten 10% of 20%
Arbodienstverlening Arbo basis of Arbo compleet
Maximaal verzekerbaar loon € 125.000,- per medewerker