Verzuimverzekering Basis

Uw wettelijke verplichtingen op orde

 • Het loon van uw zieke medewerker wordt de eerste 2 jaar vergoed
 • Wij regelen de wettelijk verplichte aansluiting bij een arbodienst
 • Zelf online afsluiten. Of binnen 1 werkdag een offerte op maat
Vragen? Bel ons gerust op (055) 579 8197
Verzuimverzekering Basis

Wat is de Verzuimverzekering Basis?

Met de Verzuimverzekering Basis verzekert u het risico van loondoorbetaling in de eerste 2 jaar. Dat betekent dat wij het loon vergoeden van uw zieke medewerker in het 1e en 2e jaar. Daarnaast regelen wij de belangrijkste onderdelen van de wettelijk verplichte arbodienstverlening. Denk aan de verplichte aansluiting bij een arbodienst. En het regelmatig bespreken van de voortgang van het verzuimproces. Wij helpen u hiermee voldoen aan de Wet verbetering poortwachter, maar u begeleidt zelf het re-integratietraject van uw zieke medewerker. Ideaal voor ondernemers die het belangrijk vinden om zelf de regie in handen te houden.

Belangrijkste kenmerken van onze Verzuimverzekering Basis

 • Financiële zekerheid: wij vergoeden het loon van uw zieke medewerker.
 • U stelt zelf uw eigen verzekering samen, denk aan uw eigen risicoperiode en het dekkingspercentage.
 • U maakt gebruik van het online Meldloket voor medewerkersregistratie en ziek- en herstelmeldingen van medewerkers. Het Meldloket geeft u inzicht in de verzuimstatus en verzuimhistorie van uw medewerkers.
 • U ontvangt per re-integratieactiviteit een factuur van de arbodienst en begeleidt zelf het proces.
 • Ieder jaar ontvangt u van ons een verzuimoverzicht. Op dit overzicht staat de verzuimperiode per medewerker vermeld.
 • U kunt gebruik maken van de App Verzuim. Handig! Deze geeft ook inzicht in de wettelijke stappen rondom re-integratie.
 • Wij helpen u waar nodig bij de stappen uit de Wet verbetering poortwachter. Krijgt u vanwege de wet toch een boete? Dan wordt die vergoed!
 • Preventie: wij bieden ook hulp om verzuim te voorkomen. Denk aan een online training tot preventiemedewerker of een risico-inventarisatie en -evaluatie.

Verzekerd in onze Verzuimverzekering Basis

Verzekerd

 • De eerste 2 jaar loondoorbetaling van een zieke medewerker.
 • Alle medewerkers die in dienst zijn. Ook uw medewerkers met een tijdelijk contract.
 • De wettelijke verplichting van een basiscontract arbodienstverlening.
 • Vergoeding van de eventuele boete vanuit de Wet verbetering poortwachter als alle adviezen van de arbodienst en van ons zijn opgevolgd.
 • Verzuimpreventie: wij bieden hulp om verzuim te voorkomen.
 • Wij verhalen de schade als een ander aansprakelijk is voor het verzuim van uw medewerker.

Niet verzekerd

 • Een directeur-grootaandeelhouder (DGA).
 • Iemand die niet in een gezagsverhouding bij u werkt. Bijvoorbeeld uw partner.
 • Medewerkers die al ziek zijn als de verzekering start.
 • Ziekte die ontstaat door opzet of roekeloosheid.
 • De verzuimbegeleiding van de werkgever en medewerker.
Precies weten wat wél en niet verzekerd is bij onze Verzuimverzekering Basis? Bekijk dan de voorwaarden van onze verzekering.

Wat betekent het risico van verzuim voor uw bedrijf?

“Een zieke medewerker kan voor behoorlijke financiële schade zorgen. Zeker wanneer u geen of weinig reserves heeft. Een verzuimverzekering beschermt u onder andere tegen de hoge kosten van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Weet u nog niet zeker of u zo’n verzekering nodig heeft? Dan is het goed om eerst uw risico’s van verzuim te kennen. Tijdens een persoonlijk gesprek informeer ik u hier graag over.”

Sander Holweg, verzuimspecialist Centraal Beheer

Veelgestelde vragen

U wilt een verzuimverzekering die past bij uw bedrijf. U stelt daarom zelf uw verzuimverzekering samen. Zo beïnvloedt u ook zelf de hoogte van de premie. U maakt uit de volgende dekkingen een keuze:

Percentage van het jaarloon

U kiest zelf hoeveel procent van het jaarloon van uw zieke medewerker u wilt verzekeren. Dit geldt voor zowel jaar 1 als jaar 2. Het meest voorkomende dekkingspercentage van het jaarloon is 100% in jaar 1 en 70% in jaar 2. Het jaarloon dat u maximaal kunt verzekeren bedraagt € 125.000,- per medewerker.

Werkgeverslasten

Werkgeverslasten zijn de kosten die u naast het loon moet doorbetalen als uw medewerker ziek is. Bijvoorbeeld de premies voor werknemersverzekeringen en mogelijke pensioenlasten. Werkgeverslasten zijn een vast percentage van het loon. Bij Centraal Beheer kunt u 10% of 20% meeverzekeren.

Eigen risicoperiode

U bepaalt eerst wat voor eigen risico u wilt lopen. U kiest daarvoor een eigen risicoperiode in werkdagen. U kunt kiezen uit 10, 20, 30, 65 of 130 werkdagen. De minimale eigen risicoperiode is 10 werkdagen. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie.
Wij berekenen de premie aan de hand van verschillende factoren. Zo kijken we hoeveel medewerkers u heeft. En naar de gegevens van uw medewerkers, zoals hun geboortejaar, jaarloon en geslacht. Ook is het belangrijk om te weten hoe hoog uw verzuim in de afgelopen 3 jaar is geweest. Andere factoren die invloed hebben op de premie zijn de eigen risicoperiode en het dekkingspercentage.

U berekent de premie van de Verzuimverzekering Basis binnen 1 minuut online. Heeft u vragen? Dan staan onze verzuimspecialisten voor u klaar.
Het verschil zit in de arbodienstverlening. Met de Verzuimverzekering Basis helpen wij u met de belangrijkste onderdelen van de wettelijk verplichte arbodienstverlening. Wij regelen de verplichte (basis) aanmelding bij de arbodienst voor u, geven een ziekmelding door aan de arbodienst. En bespreken regelmatig de voortgang van het verzuimproces. U begeleidt wel zelf het verzuimproces. En u bent zelf verantwoordelijk dat u voldoet aan de Wet verbetering poortwachter. Fijn als u het belangrijk vindt om zelf de regie in handen te houden.

Met de Verzuimverzekering Compleet bent u verzekerd van extra verzuimbegeleiding

Een casemanager helpt u persoonlijk bij het verzuimproces. En zorgt ervoor dat u alle stappen van de Wet verbetering poortwachter goed heeft doorlopen. U hoeft zich daar dus geen zorgen om te maken. De Verzuimverzekering Compleet wordt voornamelijk afgesloten door bedrijven met minder dan 25 medewerkers, omdat zij alles rondom verzuim goed geregeld willen hebben. Grotere bedrijven hebben vaak de benodigde kennis van verzuim in huis.
Heeft u minder dan 25 medewerkers? Dan berekent u uw premie snel online. En sluit u de verzekering direct online af. Wij zorgen ervoor dat u per stap genoeg informatie krijgt om een juiste keuze te maken. Heeft u hulp nodig bij het afsluiten? Of heeft u meer dan 25 medewerkers? Onze verzuimspecialisten staan voor u klaar tijdens een gratis oriëntatiegesprek.

Tips bij het afsluiten van een Verzuimverzekering.
Als werkgever heeft u bij verzuim te maken met verschillende verplichtingen. Bijvoorbeeld dat u uw zieke medewerker de eerste 2 jaar tenminste 70% van het loon doorbetaalt. Naast de verplichting om het loon door te betalen, heeft u als werkgever ook te maken met de Wet verbetering poortwachter. Deze wet vereist dat u er alles aan doet om uw zieke medewerker weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Zo moet u uw medewerker bijvoorbeeld ziekmelden bij de bedrijfsarts of arbodienst. Houdt u zich als werkgever niet aan de plichten uit deze wet? Dan kan UWV een boete opleggen. En moet u mogelijk nog 1 jaar extra loon betalen. Deze boete heet loonsanctie.

Ja. U bent als werkgever verplicht om ervoor te zorgen dat uw medewerkers veilig en gezond kunnen werken. De Inspectie SZW controleert daarom sinds 1 juli 2018 of organisaties een basiscontract hebben bij een arbodienst. In dit contract staat bij welke taken u zich moet laten ondersteunen door een bedrijfsarts. Denk bijvoorbeeld aan langdurig verzuim van uw medewerker. De arbodienst begeleidt u en uw zieke werknemer tijdens verzuim van uw medewerker. En zorgt ervoor dat u voldoet aan de Wet verbetering poortwachter. Kiest u voor onze Verzuimverzekering Compleet dan regelen wij voor u alle arbodienstverlening. Met deze verzekering voldoet u aan alle verplichtingen uit de We verbetering poortwachter.

Benieuwd naar de kosten van de Verzuimverzekering Basis? Bekijk snel en gemakkelijk uw premie online. Of ontvang binnen 1 werkdag een offerte op maat.
Hulp nodig? Bel ons gerust op (055) 579 8197