Verzuimverzekering Kosten - Centraal Beheer Zakelijk

Verzuimverzekering kosten

Ziekteverzuim, wat kost dat?

Vaak wordt gezegd dat een zieke werknemer een bedrijf veel geld kost. Maar hoeveel precies?

De kosten voor ziekteverzuim zijn een optelsom van:

  • het loon dat u maximaal 2 jaar lang moet doorbetalen aan uw zieke medewerker.
  • het verlies aan productie omdat het werk niet wordt gedaan.
  • de kosten voor vervanging.
  • de kosten voor verzuimbegeleiding en re-integratie om uw medewerker weer aan het werk te krijgen.

Dit voorbeeld laat u zien hoeveel de totale verzuimkosten zijn bij een gemiddeld jaarinkomen. Natuurlijk is dit sterk afhankelijk van het salaris van uw medewerker.

Met een verzuimverzekering krijgt u een deel van deze kosten vergoed. Hiervoor betaalt u premie. U bepaalt welke risico’s u verzekert. De dekkingen die u kiest bepalen de hoogte van de premie. Net als het aantal medewerkers in uw bedrijf. Ook het verzuim in het verleden, de totale loonsom en de branche waarin u werkt tellen mee.

Elk jaar kijken we of u nog goed verzekerd bent

Tijdens het jaar waarin u verzekerd bent verandert er veel. Medewerkers worden ziek en worden weer beter. Medewerkers gaan uit dienst of u neemt nieuwe medewerkers aan. Elk jaar kijken we voor u hoe het verzuim zich heeft ontwikkeld. Niet alleen in uw bedrijf, maar ook in uw branche. Op basis daarvan passen wij voor het komende jaar het premiepercentage aan. En kiest u voor stop loss? Dan passen we ook het eigenrisicopercentage aan. Dat kan hoger of lager zijn. Wij veranderen verder niets aan de keuzes die u heeft gemaakt binnen dit product.

Bereken de kosten van de ziekteverzuimverzekering

Via 'Bereken uw premie' krijgt u een premie voor de ziekteverzuimverzekering. Wij rekenen dan de premie uit die past bij de gegevens van uw bedrijf en de verzuimverzekering die u kiest.

Heeft u vragen of wilt u een offerte laten maken? Wij helpen u graag.