5 tips voor ondernemers

Een goede voorbereiding op ziekte van werknemers

5 tips voor MKB’ers over ziekte van werknemers

Een goede werkgever zorgt voor zijn personeel. Ook wanneer een medewerker langdurig ziek wordt. Als werkgever ben je verplicht om loon maximaal twee jaar door te betalen en je in te spannen voor re-integratie. Om jou te ontzorgen wordt loonbetaling en re-integratie bij ziekte vanaf 2020 makkelijker en duidelijker. Met deze vijf tips helpen we je om je voor te bereiden op ziekte van medewerkers.

1. Verdiep je in loondoorbetaling en re-integratie vóórdat iemand ziek is

Veel kleine werkgevers hebben moeite met het doorbetalen van loon aan zieke werknemers. Om te voorkomen dat je in problemen komt, is het verstandig je te verdiepen in doorbetaling van loon en re-integratie vóórdat iemand ziek is. Dan weet je dat je je zaken op orde hebt als een medewerker langdurig uitvalt.

2. Weet wat de verantwoordelijkheden van werkgever én werknemer zijn

Werkgevers en zieke werknemers zijn in de eerste twee ziektejaren samen verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Zo ben je als werkgever bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een Plan van Aanpak. Daarnaast moeten werkgever en werknemer minimaal iedere 6 weken met elkaar in gesprek gaan om te praten over de voortgang van de re-integratie. Op www.rijksoverheid.nl/loondoorbetaling vind je het overzicht van de verantwoordelijkheden.

3. Weet wat je kunt verzekeren en maak een keuze

Veel kleine werkgevers weten dat zij de financiële kosten voor loondoorbetaling bij ziekte kunnen verzekeren en doen dat ook. Kleine werkgevers weten niet allemaal dat zij ook andere zaken kunnen meeverzekeren. Bijvoorbeeld de verplichtingen voor re-integratie. Bekijk in de keuzekaart de mogelijkheden om je voor te bereiden op een zieke werknemer, weeg de voor- en nadelen af en maak de keuze die het beste bij jouw situatie past.

4. Bespreek met collega-ondernemers wat zij doen

Nog nooit te maken gehad met langdurig zieke medewerkers en geen idee wat je dan moet doen? Ga met branchegenoten in gesprek die er wel ervaring mee hebben. Aan de hand van hun ervaringen is het makkelijker een keuze te maken die bij jouw branche en jouw onderneming past.

5. Ga in gesprek met je financieel adviseur

Het kan slim zijn de verschillende scenario’s vanuit een financieel oogpunt te bekijken. Je financieel adviseur kan je helpen om inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn wanneer een medewerker langdurig ziek wordt. En hoe jij je jouw bedrijf daar het beste op kan voorbereiden.