Mogelijkheden levenslooptegoed

Wat kan uw medewerker doen met het levensloop­tegoed?

Hij kan het levenslooptegoed opnemen of aan zijn pensioen toevoegen. Hij kan het ook laten staan tot de einddatum van de levensloopregeling: 31 december 2021.

 • Opnemen voor verlof
 • Opnemen voor iets anders
 • Toevoegen aan het pensioen
 • Laten staan, tot uiterlijk 31 december 2021
Let op!
Uw medewerker moet het levenslooptegoed opnemen voor hij de AOW-leeftijd bereikt of met pensioen gaat. Doet hij dat niet? Dan wordt het tegoed ineens belast met box 1 inkomstenbelasting net voordat hij de AOW-leeftijd bereikt of met pensioen gaat.

Opnemen voor verlof

Uw medewerker kan het levenslooptegoed gebruiken als vervangend inkomen tijdens onbetaald verlof. Dan wordt er elke maand een deel aan u overgemaakt. Ook kan hij ervoor kiezen om een deel in 1 keer op te nemen. Bijvoorbeeld tijdens ouderschapsverlof, zorgverlof, of een sabbatical. Hij kan het ook gebruiken voor verlof direct voorafgaand aan zijn pensionering. Centraal Beheer maakt het opgenomen bedrag aan u over. U zorgt voor de loonheffing en uitkering aan de medewerker.

Opnemen voor iets anders

Sinds 2012 mag de medewerker het levenslooptegoed vrij opnemen.

 • Hij kan het tegoed in 1 keer opnemen of in delen.
 • Opname van het tegoed gaat eenvoudig met het opnameformulier.
 • Wij maken het opgenomen tegoed binnen 12 werkdagen over naar u. U zorgt voor de wettelijk inhoudingen en maakt het nettobedrag aan de medewerker over.
 • Na opname kan de medewerker weer doorgaan met sparen, tot eind december 2021.

Toevoegen aan het pensioen

Uw medewerker kan levenslooptegoed ook gebruiken als aanvulling op het pensioen. Hiervoor gebruikt hij het wijzigingsformulier Levensloop Totaalpakket. Uw medewerker heeft wel toestemming nodig van u en de pensioenuitvoerder(s). Dit kan op elk moment. Maar het moet wel:

 • vóór het pensioen in gaat
 • uiterlijk 3 weken voor de AOW-leeftijd (als hij voor 31 december de AOW-leeftijd bereikt)
 • uiterlijk op 31 oktober 2021 (als hij na 31 december 2021 de AOW-leeftijd bereikt)
Heeft uw medewerker nog recht op levensloopverlofkorting? Dit wordt bij de toevoeging aan het pensioen niet verrekend.

Let op!
Ook de pensioenuitvoerder moet toestemming geven. Houd er rekening mee dat dit enkele maanden kan duren.

Laten staan, uiterlijk tot 31 december 2021

Uw medewerker kan tot en met 2021 blijven sparen met het Levensloop Totaalpakket. Op 31 december 2021 worden alle levenslooprekeningen opgeheven. Ook Centraal Beheer stopt het Levensloop Totaalpakket eind december 2021. We stoppen alle periodieke overboekingen. En we keren in december 2021 de laatste levenslooptegoeden uit aan u. U zorgt voor de wettelijke inhoudingen. Daarna keert u het nettobedrag uit aan uw medewerker.

Uw medewerker kan het geld voor elk doel gebruiken. Het deel van het netto bedrag dat hij niet uitgeeft, telt mee als vermogen in box 3. Over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt, moet hij vermogensrendementsheffing betalen.

Wat is fiscaal het voordeligst voor uw medewerker: stoppen of doorgaan met het Levensloop Totaalpakket?

Dat verschilt per situatie. De financiële gevolgen voor uw medewerker zijn persoonlijk en zijn onder meer afhankelijk van:

 • zijn belastingtarief in box 1, nu en in de toekomst
 • zijn vermogen in box 3, nu en in de toekomst
 • zijn rendement als hij gaat sparen of beleggen met het geld van zijn levenslooptegoed
Uw medewerker moet er in elk geval rekening mee houden dat een opname (in 1 keer of in gedeelten) leidt tot een hoger inkomen. En een hoger inkomen kan betekenen: een hoger belastingtarief, lagere toeslagen, minder aftrekposten en verlies van belastingkortingen. Nu en/of in de toekomst.