Groeiversnellers

Groeien? Zo doe je dat volgens experts

Een ambitieuze ondernemer wil groeien. Dat is de aard van het
beestje. Maar waarnaartoe? En vooral: hoe? We vroegen het drie ‘groeiexperts’. Dit zijn hun tips.

Groeiexpert aan het woord: Joop de Jong

Joop de jong is ruim 20 jaar ondernemer en oprichter van het platform voor groei- ondernemers Port4Growth. In opdracht van het ministerie van EZ deed hij onderzoek naar de succesfactoren voor groei.

1. Maak een strategische foto
‘Wil je je bedrijf laten groeien, neem dan een strategische foto van je onderneming. Dat wil zeggen dat je nadenkt over de toekomst van je bedrijf. Waar wil je over bijvoorbeeld vijf jaar staan? In hoeveel landen? In welke markten? Met welke producten en innovaties? Maak plannen en werk ze concreet uit. We weten uit onderzoek dat de ondernemers die het hardst groeien, hun ondernemersdroom hebben uitgewerkt en geconcretiseerd. Maak hier tijd voor – bijvoorbeeld een halve dag per week – en blok je agenda. Je hebt op die momenten een afspraak met je allergrootste klant: jijzelf.’

2. Bepaal je exitstrategie
 ‘Dit klinkt tegenstrijdig omdat de meeste ondernemers nog helemaal niet bezig zijn met verkoop van hun bedrijf, maar wanneer je je exitstrategie bepaalt, leer je veel over de sterktes en zwaktes van je onderneming. Je komt er dan achter welke onderdelen interessant zijn voor eventuele investeerders en welke onderdelen eerder hobby dan business zijn. Kortom: nadenken over een exitstrategie maakt duidelijk met welke bedrijfsonderdelen je geld verdient en welke alleen maar geld kosten. Op basis daarvan kun je nieuwe keuzes maken en je bedrijf verder laten groeien.’

3. Maak gebruik van online marketing
‘We weten uit onderzoek dat ondernemers die de meest moderne vormen van marketing toepassen voor hun bedrijf het beter doen dan andere ondernemers. Maak gebruik van de vele mogelijkheden van online marketing en gebruik daarvoor bestaande platforms. LinkedIn is daarvan een goed voorbeeld. Dit platform biedt veel mogelijkheden. Maar er zijn heel veel andere nieuwe marketingtools en kanalen: denk aan chatbots, video’s of storytelling. Verdiep je daarin.’

4. Investeer in ICT
‘Veel ondernemers denken dat hun IT-systemen nog wel op orde zijn. Maar mijn advies is om altijd de meest moderne IT-systemen aan te schaffen. Lap oude systemen niet op, maar neem afscheid van ze en vernieuw ze. Nieuwe systemen zijn sneller, beter en bieden veel meer mogelijkheden. Denk ook hierbij aan platforms die ondernemers mogelijkheden bieden om tegen schappelijke prijzen abonnementen te nemen op de nieuwste software. Je hoeft niet alles zelf aan te schaffen. Veel is beschikbaar in abonnementsvorm in de cloud.’

 

5. Wacht niet te lang met financiering
‘Ondernemers groeien sneller en makkelijker wanneer ze niet te lang wachten met het aantrekken van een externe financier. Veel ondernemers willen eerst hard werken totdat hun bedrijf enkele miljoenen omzet draait. Pas daarna zetten ze de stap naar een investeerder. Mijn advies is om dat veel eerder te doen. De harde groeiers halen zo snel mogelijk een financier aan boord. Zij wisselen aandelen in voor geld en groei. En weet dat er eindeloos veel financieringsvormen bestaan. Voor ieder wat wils.’

De kansen volgens Gerard Rooks

Gerard Rooks is senior consultant en een doorgewinterde trainer en coach bij Centraal Beheer. Hij helpt organisaties en ondernemers om zich te ontwikkelen.

6. Investeer in medewerkers en in jezelf
‘Groeien kan alleen door te investeren in medewerkers. Faciliteer hun ontwikkeling, luister naar ze en geef ze de ruimte. Daarmee creëer je draagvlak. En investeer ook in jezelf. Veel ondernemers nemen – wanneer hun bedrijf groeit – de rol van leider en inspirator op zich. Ze delegeren en taken en laten verantwoordelijkheden aan anderen over. En leiderschap is een vak op zich. Zorg ervoor dat je leiderschapsvaardigheden leert.’ 

7. Ken jezelf en maak keuzes
‘Zodra een klein bedrijf groeit, verandert het van een overzichtelijke omgeving met direct persoonlijk contact in een organisatie met mensen en processen die moeten worden gemanaged. Vaak is dat al het geval bij tien of meer medewerkers. Het leiden van het eigen bedrijf wordt daarmee een stuk lastiger. Ondernemers die zich op dit punt begeven, kunnen zichzelf de vraag stellen wat ze willen. Managen? Of ondernemen? Maak voor jezelf helder en concreet wat je taken zijn als manager en als ondernemer, en maak een bewuste keuze. Hou je niet van managen? Dan kun je beter iemand in dienst nemen om deze taken van je over te nemen. En vind je managen leuker dan ondernemen? Haal er dan een externe “ondernemer” bij die zorgt voor de creativiteit en innovatie in de organisatie.’

8. Bepaal en evalueer je propositie
‘Wanneer je je bedrijf wilt laten groeien, is het noodzakelijk dat je nadenkt over welke belofte je wilt maken aan klanten en medewerkers. Wat is de waarde van jouw bedrijf, dienst of product? Waar sta je voor? En waarom willen klanten en medewerkers zich aan jou binden? Vragen als deze moet een ondernemer zichzelf stellen. Een heldere en concrete propositie maakt dat het bedrijf herkenbaar is voor alle stakeholders. En zodra de propositie achterhaald is, stel je hem bij. Het is dan ook raadzaam om de waardepropositie geregeld te evalueren: “Doen we nog wat we moeten doen?” ’

9. Wees je bewust van de wereld waarin wij leven
‘De wereld verandert snel. Ondernemers die niet voortdurend de vinger aan pols houden van de voortschrijdende technologie, de morele verschuivingen in de maatschappij en het politiek klimaat lopen groeikansen mis. Of erger. Een ondernemer kan nog zo’n mooie dienst of product leveren, maar wanneer hij niet doorheeft dat de wereld om hem heen verandert, kan hij de plank volledig misslaan. Dan blijkt er ineens helemaal geen belangstelling meer te zijn voor zijn dienst of product omdat hij is ingehaald door een nieuwe realiteit. Wees je dus bewust van de wereld om je heen en ruim tijd in om die helicopterview te onderhouden.’ 

10. Laat je inspireren en informeren
‘Ik raad ondernemers aan om geregeld de deur uit te gaan en zich te laten inspireren door collega-ondernemers, netwerken en bijeenkomsten. Doe kennis en contacten op en maak hiermee de vertaalslag naar je eigen bedrijf. Kies daarbij wél voor een netwerk met ondernemers die hun bedrijf ook willen laten groeien zodat je elkaar daarmee kunt helpen.’

Arno Brons

Arno Brons is trainer, coach en adviseur bij Centraal Beheer. Vanuit deze rol ondersteunt Brons ondernemers bij het uitstippelen van hun koers voor de toekomst. 

11. Betrek je medewerkers bij de groeiplannen
‘Ik zie vaak dat ondernemers plannen maken en deze vervolgens communiceren aan hun medewerkers: “Hier gaan we heen en zo gaan we het doen.” Maar daarmee zijn medewerkers nog niet betrokken en gemotiveerd om hierin mee te gaan. Het is beter om medewerkers te betrekken bij de totstandkoming van de plannen. Luister naar hun ideeën en bedenkingen. Laat ze meedenken en creëer een gezamenlijk groeiplan. Daarmee creëer je draagvlak én je maakt gebruik van de kennis, inzichten en ervaring van je medewerkers.’ 

12. Sta fouten toe
‘Een groot deel van de groei moet komen uit innovatie. En innovatie komt alleen tot stand wanneer medewerkers mogen experimenteren. Dat houdt per definitie in dat ze fouten moeten mogen maken. Sterker nog, ik adviseer ondernemers om “fouten maken” bij medewerkers te stimuleren. Wie fouten maakt, heeft immers iets nieuws geprobeerd en leert er bovendien van. En als je wilt dat innovatie een onderdeel uitmaakt van de bedrijfscultuur, dan moeten medewerkers nu eenmaal hun nek durven uitsteken.’

13. Wees kritisch op jezelf

‘Ondernemers onderschatten vaak hun eigen rol wanneer groei niet echt van de grond komt. Veelal wijten ze dat aan de omgeving, de klanten of aan de medewerkers. Maar het is juist de ondernemer die groei moet en kan initiëren en realiseren. Wees je dan ook bewust van je blinde vlekken en nodig medewerkers uit om jou van feedback te voorzien. Heb je de touwtjes te veel in handen? Sta je fouten maken niet toe? En smoor je ideeën van medewerkers bijvoorbeeld in de kiem? Kijk in de spiegel en sta open voor kritiek.’

14. Durf los te laten
‘Veel ondernemers worstelen met loslaten. Logisch. Ze hebben hun bedrijf zelf van de grond af aan opgebouwd en vertrouwen zichzelf en hun ideeën daarin volledig. Dan is het lastig om bepaalde zaken over te laten aan anderen. Maar ondernemers die willen groeien, moeten de touwtjes durven laten vieren. Heb vertrouwen in de kwaliteiten van anderen en geef ze de ruimte deze tot bloei te laten komen, ook al werken en denken ze op een andere manier dan jijzelf gewend bent. Niet zelden levert een andere manier van werken tenslotte ook weer nieuwe resultaten op. Alleen ga je snel, samen ga je verder.’

15. Maak tijd voor de toekomst
‘Het kan niet genoeg gezegd worden: vergeet de waan van de dag en plan tijd in om na te denken over de toekomst. Veel ondernemers zijn bezig met gisteren en vandaag. Maar wie wil groeien moet ook nadenken over morgen.’

Groeiversneller: het programma

De Jong, Rooks en Brons zijn groeiexperts binnen het programma Groeiversneller. Groeiversneller is een ondernemersprogramma van Centraal Beheer in samenwerking met Port4Growth. Ondernemers gaan in dit programma concreet aan de slag met hun groeiambities en ronden het af met een ambitieus en realistisch groeiplan voor hun eigen bedrijf. Het programma bestaat uit acht dagdelen. Alle programmaonderdelen worden begeleid door een groeiexpert. Meedoen? Klik op de buttons voor meer informatie!