Verzuimdossiercheck 

Snel zekerheid over het verzuimdossier van uw medewerker

Heeft u te maken met (dreigend) langdurig verzuim met een van uw medewerkers? En wilt u weten of uw het verzuimdossier op orde heeft? Onze specialisten helpen u graag. Met de Verzuimdossiercheck van Centraal Beheer weet u snel of een specifiek dossier voldoet aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter. En welke concrete stappen u moet nemen als dat nog niet het geval is. Ook daar helpen wij u natuurlijk graag bij. 

  • Binnen 2 werkdagen persoonlijk contact met een verzuimspecialist
  • Met een goed verzuimdossier voorkomt u een eventuele loonsanctie van het UWV
  • Ook als u geen klant bent van Centraal Beheer helpen we u graag
Afbeelding Verzuimhulp
€ 239
exclusief btw

Controleer of uw verzuimdossier op orde is 

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met (dreigend) langdurig verzuim van een van uw medewerkers. Dan is het voor u als werkgever belangrijk om een goed verzuimdossier (ook wel re-integratiedossier of re-integratieverslag genoemd) bij te houden. Dit bent u vanuit de Wet verbetering poortwachter ook verplicht. 

Als u wel wat hulp kunt gebruiken bij de opbouw van het verzuimdossier kunt u de Verzuimdossiercheck doen. U krijgt dan snel inzicht waarmee  u vooruit kunt. Voldoet het dossier op dit moment aan de Wet verbetering poortwachter? Zijn er nog stappen die u moet ondernemen? Naast het antwoord op deze vragen ontvangt u praktische tips en adviezen die u helpen de regie te houden. 

"Wat is de wet poortwachter?"

Als werkgever krijgt u te maken met de Wet verbetering poortwachter als een van uw medewerkers ziek is. Het doel van de wet is het voorkomen van langdurig verzuim. Daarom bent u als werkgever, samen met uw medewerker, verplicht om bepaalde stappen te nemen bij ziekte. Zodat uw medewerker zo snel mogelijk weer inzetbaar is. Het is belangrijk om deze stappen te volgen. Natuurlijk omdat u zo goed mogelijk om wilt gaan met een zieke medewerker. Maar ook omdat het UWV loonsancties oplegt aan werkgevers die zich niet houden aan deze wet. 

De Verzuimdossiercheck in 3 stappen

Helder en duidelijk inzicht in het verzuimdossier van uw medewerker

U stuurt (onderdelen van) het verzuimdossier digitaal naar ons toe

Onze specialisten bekijken uw verzuimdossier en toetsen deze aan de Wet verbetering poortwachter

U ontvangt ons adviesrapport en bespreekt deze telefonisch met onze specialist

Veelgestelde vragen

Veel werkgevers vroegen ons het volgende...

In een verzuimdossier houdt u als werkgever, samen met uw medewerker, de verschillende stappen die u neemt richting de re-integratie bij. Het UWV gebruikt dit dossier, dat officieel het re-integratieverslag (RIV) heet, om te toetsen of er samen voldoende is gewerkt aan een mogelijke re-integratie. Alles om ervoor te zorgen dat langdurig verzuim zo veel mogelijk wordt voorkomen. 

Het re-integratieverslag bestaat normaal gesproken uit de volgende onderdelen:

  • Probleemanalyse en eventuele bijstellingen van deze probleemanalyse
  • Plan van aanpak
  • (Eerstejaars)evaluatie
  • Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst
  • Eindevaluatie

Met het verzuimdossier maakt u een verslag van het (langdurige) verzuim van een medewerker. Dat begint al bij de eerste ziekmelding aan de bedrijfsarts of arbodienst. Vervolgens bent u vanuit de Wet verbetering poortwachter verplicht om een re-integratieverslag bij te houden. Ook dat verslag maakt deel uit van het verzuimdossier.

Controleer bij het opbouwen van het verzuimdossier of u zich houdt aan de geldende privacywetgeving.  Uw medewerkers hebben recht op privacy.
En daarom mag u niet alles van een verzuimende medewerker weten óf vragen. Zo mag u bij een ziekmelding bijvoorbeeld niet vragen naar de aard of de oorzaak van ziekte. Dat is informatie die alleen bestemd is voor de arbodienst en/of bedrijfsarts. Zij hebben een geheimhoudingsplicht, en zullen die informatie dus ook niet met u delen.

In de wet staat geen specifieke termijn voor het bewaren van het verzuimdossier. In principe geldt dat u het verzuimdossier niet langer bewaart dan nodig. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft aangegeven dat een periode van 2 jaar na uitdiensttreding van de medewerker redelijk is.

Alleen als u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet is de bewaartermijn anders. Dan moet u de gegevens 5 jaar bewaren voor het UWV. 

Bekijk ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Misschien zijn de volgende diensten van de Verzuimhulp ook interessant voor u?

Verzuimhulp

Arbeidsmediation

Het komt helaas wel eens voor dat de relatie tussen de werkgever en medewerker verstoord raakt in een verzuimtraject. En dan is het soms lastig daar samen uit te komen. Bijvoorbeeld omdat uw belangen verschillend kunnen zijn. Met Arbeidsmediation voert een neutrale en onafhankelijke partij het gesprek tussen werkgever en werknemer. Om samen tot een goede oplossing te komen. 

Verzuimhulp

HR Advies

In verzuimtrajecten die wat langer duren vinden vaak meerdere interventies plaats. Toch kan het zijn dat die inspanningen niet succesvol zijn. Met HR Advies zorgt onze partner voor een maatwerkoplossing voor uw verzuimsituatie.