Oranjedak

Dakinspectie en onderhoud

Algemene informatie

Met 5 vestigingen en meer dan 250 professionals staat Oranjedak inmiddels al 40 jaar garant voor hoge kwaliteit en optimale service in daktechniek, service en onderhoud. Het werk start altijd met een inventarisatie. Zo heeft u helder zicht op problemen en krijgt u deskundig advies over oplossingen. Bij renovatie kan dat een uitgekiend meerjarenplan of onderhoudscontract zijn. Bij nieuwbouw een slim of kostenbesparend alternatief. 

Prijsinformatie

Basisinventarisatie

In deze conditiemeting bekijken we alle facetten van het dak. Het dakvlak zelf, alle opstaande randen, dakdoorvoeringen en hemelwaterafvoeren. We maken insnijdingen om de dakopbouw en plaatselijke conditie te kunnen bepalen.

Exclusieve inventarisatie

Gelijk met de basisinventarisatie inventariseren en beschrijven we (volgens de NEN 2767 conditiemeting) ook zaken als metselwerk, ladders, bliksembeveiliging, standleidingen en schoorstenen. Zo kent u de conditie van elk onderdeel en weet u wat u de komende jaren te wachten staat.

Arbocheck

Samen met bovenstaande inventarisaties is ook een Arbocheck mogelijk die risico’s van het toetreden en belopen van het dak in kaart brengen. Dit alles volgens de laatste wet- en regelgeving (Arbobesluit artikel 3.16; voorkomen valgevaar).

Periodiek onderhoud

We maken het dak schoon, verwijderen vuil en maken de visuele staat van het dak inzichtelijk in een heldere rapportage.

Periodiek onderhoud

We maken het dak schoon, verwijderen vuil en maken de visuele staat van het dak inzichtelijk in een heldere rapportage.
m2  Basisinventarisatie*  Exclusieve inventarisatie*  Arbocheck*  Periodiek onderhoud (minimumbedrag € 325,-)
< 5.000 € 375,- € 525,- € 450,- € 0,51 t/m € 0,29 m²
5.000 – 10.000 € 450,- € 625,- € 650,- € 0,23 m²
> 10.000 € 525,- € 725,- € 850,- Prijs op aanvraag