In 4 stappen naar meer inzicht

Alles over het Open Perspectief
Met onze speciaal ontwikkelde dialoogkaart maken wij wensen en behoeften van medewerkers op grote HR-trends inzichtelijk. Daarnaast kijken we naar de cultuur in uw organisatie en richten we ons op de vraag hoe uw medewerkers omgaan met veranderingen. Hiermee houden we rekening met de ontwikkelingen in de markt. Centraal Beheer organiseert deze dialoogkaartsessie. Bij dit gesprek zijn de contactpersoon binnen uw organisatie, een lid van het management en 5 tot 9 medewerkers aanwezig. Na afloop ontvangt u een observatieverslag van de sessie.

Na de dialoogkaartsessie nodigen wij u uit voor de verdiepingsscan. Deze scan is digitaal en richt zich op de organisatiecultuur en uw vragen over inzetbaarheid. Deze inventarisatiescan is ontwikkeld in samenwerking met TNO.

De dialoogkaartsessie en de verdiepingsscan geven inzicht in de gevolgen van grote HR-trends op uw organisatie. Deze inzichten brengen we in het HR-interview samen. Waar komt het overeen en waar niet? Wat is de oorzaak van deze verschillen? En wat is er nodig om het weer bij elkaar te brengen? Samen kiezen we een aantal onderwerpen waarmee we aan de slag gaan.

U krijgt van ons het document ‘Ontwikkel Perspectief En Netwerkkansen’. Dit is een samenvatting van alle eerdere stappen. Per thema maken wij inzichtelijk waar uw organisatie nu staat. En laten we zien wat u zelf nog kunt doen. Of waar u hulp van anderen bij nodig heeft. Samen met u bespreken wij de inhoud van dit document. U bent natuurlijk vrij om zelf te bepalen wat u doet met de uitkomsten ervan. Wij bieden - direct of via geselecteerde partners - oplossingen binnen de domeinen Arbeidsvoorwaarden, Financieel Welzijn en Inzetbaarheid. Dit doen wij door het:

  • Delen van kennis.
  • Beschikbaar stellen van ons netwerk.
  • Bieden van mogelijke concrete oplossingen in de vorm van producten, diensten en/of middelen.