Van achterblijvende ontwikkeling naar medewerkers met eigen regie over inzetbaarheid

Case study van een internationaal technologiebedrijf

Een inzetbaarheidsbeleid dat maar niet van de grond kwam, geen goed opleidingsaanbod en een achterblijvende ontwikkeling van medewerkers. Zomaar een paar redenen waarom dit Eindhovense ICT-bedrijf op zoek ging naar een laagdrempelige oplossing. Lees wat het hen opleverde.

Er werd al jaren geprobeerd om medewerkers vitaal en inzetbaar te houden

Ruim voor de invoering van het DI-budget werd er al nagedacht over de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers. ‘Hoe helpen we mensen om gezond en fit te blijven? En hoe zorgen we ervoor dat ze hun werk goed kunnen doen, nu en in de toekomst?’ Hiervoor werd van alles geprobeerd en georganiseerd. Van gezondheidschecks en kooklessen tot inspirerende sprekers en sportwedstrijden. Maar met een hoofdkantoor in Azië dat voor iedere uitgave akkoord moest geven, was het lastig om echt iets van de grond te krijgen. 

De ontwikkeling van medewerkers bleef achter

Er waren genoeg technische, vakinhoudelijke opleidingen beschikbaar. Maar voor de minstens zo belangrijke soft skills was er bijna geen aanbod. En de trainingen díe werden aangeboden, waren van zeer lage kwaliteit. Ook buiten werk liepen medewerkers tegen problemen aan. Zo spraken sommigen van hen geen Nederlands waardoor situaties als naar de dokter gaan heel lastig waren. Maar de mogelijkheid om Nederlands te leren werd ze niet geboden. 

Het DI-budget moest optimaal gebruikt kunnen worden 

Toen in 2019 het DI-budget werd ingevoerd, ontstond ruimte om écht iets voor medewerkers te doen. Maar het sectorale platform dat hiervoor was opgezet, voldeed niet aan de wensen. Er was behoefte aan een laagdrempelige, betaalbare oplossing, waarmee medewerkers gestimuleerd werden om aan hun ontwikkeling te werken. En waarbij leidinggevenden ook geholpen werden met de implementatie. Hierin bleken wij elkaar perfect te kunnen vinden.  

Nu kunnen medewerkers zelfstandig aan de slag met hun ontwikkeling

Medewerkers hebben nu zélf de regie over hun inzetbaarheid. Ze bepalen zelf welke opleiding, training of coaching ze volgen en kunnen hier meteen mee starten. Dat kan vakinhoudelijk zijn. Maar ook iets waar ze simpelweg blij van worden. Gewoon omdat je je medewerkers dit gunt en een goede werkgever wilt zijn. Leidinggevenden worden daarnaast geholpen om hierover met medewerkers in gesprek te gaan. Bij het bedrijf uit deze case starten er in januari verschillende mensen met een cursus Nederlands. Hun leven zal hierdoor direct een stuk aangenamer worden. En dat je daar als werkgever aan bijdraagt, dat is pas écht goed werkgeverschap. 

Lees meer over praktische hulp bij het implementeren van duurzame inzetbaarheid.