Privacyverklaring

Privacyverklaring

Laat snel en simpel een privacyverklaring opstellen voor zzp en mkb

Uw privacyverklaring aanvragen

 • Binnen 5 minuten aangevraagd
 • Snel geleverd in begrijpelijke taal
 • Opgesteld door een jurist

Wat is een privacyverklaring

Een privacyverklaring informeert uw klanten wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. Zo legt u uit:
 • hoe u de gegevens verzamelt
 • welke gegevens u verzamelt
 • waarom u deze gegevens verzamelt
 • hoe lang u de gegevens bewaart
 • kunnen klanten deze gegevens opvragen of laten verwijderen
 • of u de persoonsgegevens met anderen deelt, waarom en met wie

Wanneer heb ik een privacyverklaring nodig?

Heeft u bijvoorbeeld gegevens zoals een adres, telefoonnummer of de volledige naam van uw klant of leverancier? Dan verzamelt u volgens de wet persoonsgegevens. U bent wettelijk verplicht (AVG) uit te leggen wat er met deze persoonsgegevens gebeurt. Dit legt u uit met een privacyverklaring.

Het geeft vertrouwen als uw bedrijf alles rondom privacy goed regelt Een makkelijk leesbare en duidelijke privacyverklaring draagt hieraan bij. 

Waar moet ik op letten?

Het belangrijkste is dat privacyverklaring goed aansluit op uw situatie Zo voorkomt u dat u er in de praktijk niets aan heeft.  

Hoe regel ik snel privacyverklaring

Met ContractGemak regelt u in handomdraai juridische documenten afgestemd op uw situatie. Na ontvangst van de ingevulde vragenlijst en uw betaling, krijgt u binnen 3 werkdagen uw privacyverklaring. Uniek aan ContractGemak: uw document wordt altijd gecheckt door 1 van onze juristen.

Hoe ziet het er uit?

Voor de opmaak van uw algemene voorwaarden kies u uit: 

Privacyverklaring basis

Basis

U krijgt een betrouwbaar basis document.

Privacyverklaring design

Design

U krijgt een opgemaakt document met een toelichting voor het gebruik.

Privacyverklaring design plus

Design+

U krijgt een opgemaakt document in uw huisstijl met een toelichting voor het gebruik.

Kiest u voor een design versie, dan maken wij uw privacyverklaring op in een makkelijk leesbaar ontwerp. Denk aan aparte tekstblokken en iconen. Ook leest u hoe u de privacyverklaring moet gebruiken. Zo verkleint u de kans op misverstanden.

Kies de contractvorm die bij u past

Er zijn verschillende contractopties die wij aanbieden en we helpen u met het kiezen van de juiste door de voordelen hieronder toe te lichten.

Basis

€ 50,-

Design

€ 55,-

Design+

€ 60,-

Binnen 5 minuten aangevraagd
Snel geleverd
Heldere taal
Opgesteld door jurist
Toelichting document
Opgemaakt voor leesbaarheid
Gepersonaliseerde huisstijl
Bij extra aanvullende vragen die nodig zijn om uw juridische document op te stellen, neemt de jurist telefonisch contact met u op. 

Juridisch document opstellen? Zo werkt het

 1. Vul binnen 5 minuten de benodigde gegevens voor het document in
 2. Ontvang een e-mail en sms om in te loggen in de documentenomgeving van LegalGuard
 3. Accepteer de offerte en de algemene voorwaarden
 4. Betaal per document gemakkelijk via iDeal
 5. Een jurist van LegalGuard stelt uw document op*
 6. Uw juridisch document is binnen 3 werkdagen gereed na het voldoen van de betaling! U vindt deze in de documentenomgeving van LegalGuard
*Bij extra aanvullende vragen die nodig zijn om uw juridische document op te stellen, neemt de jurist telefonisch contact met u op.