Plichten werkgever verzuim

Zo voldoet u als werkgever aan uw plichten bij verzuim

Wat gebeurt er als 1 van uw mensen tijdelijk niet kan werken door ziekte? Dan bent u onder andere verantwoordelijk voor de loondoorbetaling en heeft u te maken met de Wet verbetering Poortwachter. 

HR 3 jun 2020 3 minuten

Alles in een keer goed geregeld met een verzuimverzekering

Met een verzuimverzekering weet u zeker dat u voldoet aan uw plichten bij verzuim. En heeft u alles in 1 keer goed geregeld. Deze verzekering beschermt u namelijk niet alleen tegen de financiële gevolgen van zieke medewerkers. Maar helpt u ook met arbodienstverlening, re-integratie en preventie.

U bent verzekerd voor de loondoorbetalingsplicht

Een verzuimverzekering beschermt u tegen de hoge kosten van loondoorbetaling. Want als werkgever moet u 2 jaar minimaal 70% van het loon van uw zieke medewerker betalen. Volgens sommige cao’s is dit het 1e jaar zelfs 100%. Maar het is in het 1e jaar in elk geval nooit minder dan het minimumloon. In het 2e jaar is het loon van de medewerker soms wel lager dan het minimumloon. In dat geval kan uw medewerker een toeslag aanvragen bij UWV. Als uw medewerker recht heeft op ziekengeld van UWV, bijvoorbeeld bij ziekte als gevolg van zwangerschap, dan betaalt UWV dit aan u uit. Medewerkers met een tijdelijk contract krijgen loondoorbetaling zolang het contract loopt.

U krijgt hulp bij de begeleiding van uw zieke medewerker

Verzekert u zich bij uw verzuimverzekering ook voor de arbodienstverlening? Dan krijgt u hulp bij het begeleiden bij verzuim en re-integratie van uw zieke medewerkers. Zo weet u zeker dat u zich aan de wettelijke regels houdt. Volgens de Wet verbetering poortwachter moeten u en uw zieke medewerker er namelijk alles aan doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Al vanaf de 1e ziektedag hebben u en uw medewerker verschillende verplichtingen. Deze staan in een stappenplan. Houdt u zich als werkgever niet aan alle stappen? Of voert u ze niet goed uit? Dan kan UWV een boete opleggen. En moet u mogelijk nog 1 jaar extra loon betalen. Deze boete heet de loonsanctie.

Een beetje meer betalen is soms zelfs voordeliger

Een verzuimverzekering afsluiten is wettelijk niet verplicht. Het is dus volledig uw eigen keuze. Kiest u wel voor een verzuimverzekering? Dan bepaalt u zelf welke risico’s u verzekert. De dekkingen die u kiest bepalen deels hoeveel premie u betaalt. Daarnaast beslist u zelf of u arbodienstverlening meeverzekert. Door dit wel te doen, bent u zeker van de juiste hulp bij verzuim en voorkomt u achteraf hoge boetes van UWV. U heeft dus zelf invloed op de kosten van uw verzuimverzekering. Daarnaast is de premie aftrekbaar van de belasting als bedrijfslast en bespaart u veel tijd zodat u kunt doen waar u goed in bent: ondernemen.

Eerste hulp bij het afsluiten van een verzuimverzekering

Bij Centraal Beheer zijn duizenden werkgevers met een verzuimverzekering verzekerd tegen o.a. de financiële gevolgen bij ziekte. Wij geven ook informatie en tips over wat wel en wat niet te verzekeren bij verzuim. In het e-zine ‘Eerste hulp bij het afsluiten van een verzuimverzekering’ hebben we er een aantal gebundeld.