Verzuimverzekering overwegen

Bescherm uzelf tegen de financiële gevolgen van verzuim

Als werkgever wilt u het beste voor uw mensen. Daarom doet u veel om ze zo vitaal mogelijk te houden. Maar ook omdat u weet dat zieke medewerkers niet goedkoop zijn. 

HR 4 jun 2020 3 minuten

Wanneer is het tijd voor een verzuimverzekering?

Met een beetje pech kan een arbeidsongeschikte medewerker zelfs grote gevolgen hebben voor de toekomst van uw bedrijf. Gelukkig kunt u zich beschermen tegen de financiële gevolgen van verzuim. Maar hoe weet u wanneer het tijd is om een verzuimverzekering af te sluiten?

Neem een verzuimverzekering als u loon bij ziekte niet kunt of wilt betalen

Bij uw eerste medewerker is het al verstandig om na te denken over een verzuimverzekering. Als werkgever bent u namelijk verplicht om uw zieke medewerkers (met een contract voor onbepaalde tijd) 2 jaar lang een groot deel van het loon door te betalen. Heeft uw medewerker een tijdelijk contract? Dan betaalt u zolang dit contract geldig is. Dit kan behoorlijk duur zijn. Zeker als u bedenkt dat loondoorbetaling van een arbeidsongeschikte medewerker gemiddeld € 245,- per dag kost. Daarnaast bent u ook nog geld kwijt aan verzuimbegeleiding en aan vervanging of verschuiving van personeel.

Denk ook aan de kosten van re-integreren

Naast de loondoorbetalingsplicht moet u volgens de Wet verbetering poortwachter uw best doen voor de re-integratie van uw medewerker. Ook dit kost veel tijd en geld. Vindt UWV dat u niet genoeg deed aan uw re-integratieverplichtingen? Dan moet u maximaal 1 jaar extra loon betalen. Deze boete heet de loonsanctie. Heeft u voldoende middelen voor al deze onverwachte uitgaven? Dan kunt u ervoor kiezen deze risico’s zelf te dragen. Een verzuimverzekering is namelijk niet wettelijk verplicht. Maar let er wel op dat u de re-integratie niet zelf mag uitvoeren. Zodra u 1 medewerker in loondienst heeft, bent u verplicht een basiscontract te hebben met een arbodienstverlener. Heeft u geen verzuimverzekering nodig? Denkt u dan dus wel aan het contracteren van een arbodienstverlener.

Kleine bedrijven worden vaak harder geraakt door verzuim

Verzuim heeft vaak grote financiële gevolgen voor kleine bedrijven. Dat klinkt misschien vreemd. Want hoe meer medewerkers, hoe hoger de kosten van arbeidsongeschiktheid. Toch hebben grote ondernemingen vaak meer financiële reserves. Waardoor zij de kosten van arbeidsongeschiktheid beter kunnen opvangen. Kleinere bedrijven hebben het hier vaak moeilijker mee. Met regelmatig zelfs faillissement tot gevolg. Daarom kiest tussen de 75% en 85% van de midden-kleinbedrijven voor een verzuimverzekering.

Eerste hulp bij het afsluiten van een verzuimverzekering

Bij Centraal Beheer zijn duizenden werkgevers met een verzuimverzekering verzekerd tegen o.a. de financiële gevolgen bij ziekte. Wij geven ook informatie en tips over wat wel en wat niet te verzekeren bij verzuim. In het e-zine ‘Eerste hulp bij het afsluiten van een verzuimverzekering’ hebben we er een aantal gebundeld.