Verzuimprotocol verzuim

Verzuimprotocol: een stappenplan bij ziekte

Een medewerker meldt zich ziek. Vanaf de 1e dag bent u als werkgever verplicht om een aantal stappen met uw zieke medewerker te doorlopen. Dan is het verstandig om een verzuimprotocol te hebben. Dit verzuimprotocol is onderdeel van uw verzuimbeleid. Maar hoe stelt u deze op? Hieronder een handig stappenplan.

HR 21 okt 2020 5 minuten

Zo stelt u een verzuimprotocol op

Wat moet uw medewerker doen bij ziekte? Bij wie, hoe en voor welk tijdstip moet uw medewerker zich ziekmelden? Wat als de medewerker de contactpersoon niet (direct) kan bereiken? En moet de medewerker bijvoorbeeld naast de leiding­gevende ook contact opnemen met een collega om eventueel taken over te dragen of afspraken te verzetten? Dit soort dingen zet u in het verzuimprotocol. 

U mag als werkgever niet zomaar alles vragen aan uw zieke medewerker. Maar op een aantal vragen moet uw medewerker wel antwoord geven. Deze vragen kunt u onder andere opnemen in het verzuimprotocol:

  • Op welk telefoonnummer is uw zieke medewerker te bereiken?
  • Op welk (verpleeg)adres is de zieke medewerker tijdens de ziekte?
  • Wat is de verwachte duur van het verzuim?
  • Moeten er werkzaamheden overgedragen worden?
  • Valt de zieke medewerker onder 1 van de vangnetbepalingen van de Ziektewet? Maar let op: hij hoeft niet te melden onder welke.
  • Komt de ziekte door een ongeval?

Toon, naast al deze vragen, vooral interesse. En maak gelijk een afspraak voor het volgende contactmoment.

Het is handig om ook informatie op te nemen over de eerste vervolgstappen na een ziekmelding. Wat gebeurt er na een ziekmelding? Zet in deze stap ook hoe uw medewerker zich beter meldt.
Meldt u medewerker zich ziek terwijl hij in het buitenland is? Bijvoorbeeld omdat hij op vakantie is. Vertel dan in deze stap hoe en bij wie de medewerker zich ziek moet melden. Ook geeft u aan of er een medische verklaring nodig is en hoe dit werkt. Een medische verklaring van een lokale arts is nodig voor het eventueel afboeken van vakantiedagen.
Bij langdurig ziekteverzuim is er regelmatig contact met de zieke medewerker. In de  Wet verbetering poortwachter staat dat werkgever en medewerker minimaal 1x in de 6 weken contact met elkaar hebben. In het verzuimprotocol legt u uit hoe het contact eruitziet. En dat de zieke medewerker ervoor moet zorgen dat hij goed bereikbaar is voor (onaangekondigd) contact met u of de arbodienst.
In het verzuimprotocol staat ook wie de bedrijfsarts is. Wat hij doet en hoe het werkt met het open spreekuur. Neem informatie op over het verzetten of afzeggen van een spreekuur. Handig om te weten: volgens de vernieuwde Arbowet hebben uw medewerkers het recht om (preventief) advies in te winnen bij een bedrijfsarts. Bijvoorbeeld via het open spreekuur. Leg in uw verzuimprotocol uit hoe het bij u is geregeld. En hoe uw medewerkers gebruik kunnen maken van dit recht. 
De Wet verbetering poortwachter is ingevoerd om het aantal medewerkers dat langdurig ziek is te verminderen. Met als uitgangspunt: de re-integratie van een zieke medewerker is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en medewerker. U heeft dan ook samen met uw zieke medewerker een aantal verplichtingen. Deze verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter zet u in het verzuimprotocol. Lees hier meer over Wet verbetering poortwachter en welke stappen u moet ondernemen bij een zieke medewerker.
In deze stap beschrijft u in het verzuimprotocol wat uw zieke medewerker moet doen als hij op vakantie wil. Wie moet hij om toestemming vragen? En is advies van een bedrijfsarts verplicht? Dit neem u op in de laatste stap.

Verzuimprotocol of verzuimbeleid?

Een verzuimprotocol is onderdeel van een verzuimbeleid. In het verzuim­beleid komen ook andere onderdelen aan bod, zoals een preventiebeleid en het basiscontract. Lees hier meer over het verzuimbeleid.