juridische afspraken zzp

Meer vertrouwen in zaken door juridische afspraken

Als ondernemer kunt u een samenwerking aangaan op basis van vertrouwen. Maar het is verstandiger om afspraken goed vast te leggen in algemene voorwaarden en/of contracten. Dat schept helderheid en voorkomt problemen. Ondernemer Else Baelde kan daarover meepraten.

Ondernemen 18 nov 2020 4 minuten

Tips van ondernemers

Rechten, plichten, aansprakelijkheid en wat te doen bij wanbetaling? Dit legt u vast in de algemene voorwaarden. Else Baelde: “Een opdrachtgever verwacht dat er wat wordt gedaan. Die zegt ook niet: er is niet geleverd, ik betaal wel.” Dus: gaat u voor een nieuwe klant of opdrachtgever werken? Zorg dan dat deze akkoord gaat met uw voorwaarden. Stuur ze met de offerte mee. Of breng ze tijdens de onderhandeling ter sprake. Mogelijk heeft uw klant zelf ook voorwaarden opgesteld. Het is dan van belang om tot overeenstemming te komen.

Belangrijke punten in de voorwaarden

Neem een beperking op van uw aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade. Benoem ook de garantie op uw producten en de betalingstermijn. Als u afwijkt van de wettelijke 30 dagen, moet u hier duidelijk melding van maken. Vergeet ook het eigendomsvoorbehoud niet. Want levert u een product aan een klant die vervolgens failliet gaat en niet betaalt? Dan houdt u het eigendom over uw eigen goederen.

Zorg dat u uw eigen voorwaarden goed kent

“Ik ken een aantal advocaten vanuit mijn netwerk vrij goed.” Else Baelde schakelt dus heel slim bevriende juristen in om haar algemene voorwaarden op te stellen. Maar vaak kunt u ook een voorbeeld gebruiken van uw branchevereniging. Zorg wel dat u uw eigen voorwaarden heel goed kent. Dat ze aan de wet voldoen en dat u ze waar nodig aanpast aan uw eigen situatie.

Sluit een contract af met een nieuwe klant

Naast algemene voorwaarden kunt u een contract afsluiten met uw opdrachtgever of klant. Hierin legt u precies vast wat er van u en van de klant verwacht wordt. Zo kunt u risico’s indekken voor eventuele aansprakelijkheid voor schade. Ontstaan er problemen? Dan kunt u altijd terugvallen op het contract dat door beide partijen is ondertekend.

Laat uw verzekeraar de voorwaarden en contracten checken

Hebt u een aansprakelijkheidsverzekering voor uw bedrijf (AVB)? Dan kunt u uw contracten en voorwaarden door de verzekeraar laten controleren. Die kijkt dan of de risico’s die kunnen ontstaan voldoende worden afgedekt door de AVB. Of dat u het contract of de verzekering moet aanpassen.

Bepaal uw privacybeleid

Eind mei 2018 ging de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Sindsdien moet elk bedrijf een beleid hebben voor het beschermen van digitale persoonsgegevens. Ook als u zzp’er bent. Als u dus gegevens van uw klanten bewaart, moet u uw klant kunnen vertellen wat u bijhoudt. Maar ook waar u die gegevens bewaart en hoe u ze beschermt. Ook hiervoor stelt u dus een soort contract op. Waar een klant al dan niet akkoord mee gaat.