Verduurzaam uw VvE in 8 stappen

Net als veel andere VvE’s denkt u misschien over verduurzaming. Maar hoe pakt u de verduurzaming aan? Een praktisch stappenplan met tips van experts.  

VvE en vastgoed 3 jun 2020 3 minuten

8 tips van experts

Er zijn veel redenen voor uw VvE om te verduurzamen. Door zuiniger om te gaan met energie, kunt u de elektriciteitsrekening flink verlagen of zelfs tot nul terugbrengen. In een huis dat op de juiste manier is verduurzaamd, woont u ook een stuk prettiger. Zo doen een goede isolatie, ventilatie, verwarming en koeling veel voor het wooncomfort. Daar komt nog bij dat minder energiegebruik en dus minder CO2-uitstoot goed is voor het milieu. Al deze dingen samen maken uw pand aantrekkelijker voor mogelijke kopers, waardoor de waarde toeneemt.

Voordat uw VvE besluit om te verduurzamen, is het belangrijk te bepalen wat de belangrijkste doelen en wensen zijn. Zo kunt u gericht plannen maken, maar ook uw eigenaars meekrijgen in de verduurzaming. Daarbij is het belangrijk uw eigenaars te vragen welke ongemakken zij ervaren in hun appartement en het gebouw. Waar zitten de problemen voor de meeste bewoners? Dat kan bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, extreme warmte in de zomer, tocht, kou in de winter of een hoge energierekening zijn. Dit verschilt per VvE. De kans van slagen van uw verduurzamingsplannen is groter als u samen met uw eigenaars een duidelijke richting bepaalt.

Experttip:

Niet iedere eigenaar hoeft dezelfde reden voor verduurzaming te hebben. Voor de een is het meer het wooncomfort, voor de ander de waardestijging. De optelsom van alle redenen helpt het juiste pakket maatregelen te kiezen.”

Fiona Hamberg, accountmanager, Nationaal Energiebespaarfonds

Het is essentieel om alle eigenaars vanaf het begin bij de verduurzaming te betrekken. En uiteraard moet iedereen op de hoogte zijn van wat er gebeurt, bijvoorbeeld via regelmatige ledenvergaderingen of andere manieren van communicatie. Maar het is handig een kleiner team te hebben dat de verduurzaming leidt. Want zo kan uw VvE sneller stappen zetten. Dit team heeft wel toestemming nodig van de vergadering van eigenaars om bepaalde beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld het inschakelen van een externe adviseur of projectleider. Zo’n externe deskundige weet wat er moet gebeuren, wat daarvoor nodig is en welke vakmensen dit vraagt. Of het nu gaat om technische of financiële zaken.

Experttip

“Er zijn altijd wel mensen in de VvE die het verduurzamingsproject willen trekken. Of die verstand hebben van bepaalde onderdelen vanuit hun eigen achtergrond. Door deze mensen actief bij het project te betrekken, zorgt u voor draagvlak binnen de VvE. Ze zijn ook een goede gesprekspartner voor de externe partijen die helpen het project te realiseren.”

Tanju Ozel, CTO, HVE

Ieder appartementsgebouw is anders. Het bouwjaar, het ontwerp, de staat van onderhoud, maar bijvoorbeeld ook de eigenaars en wat zij belangrijk vinden. Zo hebben zonnepanelen op een oud, slecht geïsoleerd pand weinig zin. En bij een complex met jongere bewoners zullen de wensen anders zijn dan bij een pand met oudere eigenaars. Voor de ene groep zullen het milieu en de kosten misschien zwaarder tellen, voor de andere het wooncomfort.

Kijk daarom eerst goed naar de uitgangspunten voor de verduurzaming. Laat bijvoorbeeld een erkend adviseur het energiegebruik of de bouwkundige staat van uw appartementsgebouw doorlichten. Onderzoek ook zeker wat de bewoners willen: wat is voor hen belangrijk bij de verduurzaming?

Experttip

“Het is mogelijk een quick scan voor verduurzaming uit te voeren. Daarbij wordt gekeken naar bouwkundige punten en de technische installaties, samen met het MJOP. Doel is om duurzaamheidsmaatregelen te combineren met standaard onderhoud.”

Peter van Well, beheerder en duurzaamheidscoach, VP&A (VvE-beheerder)

De volgende stap is te bepalen wat de mogelijkheden voor verduurzaming zijn. Denk aan het isoleren van leidingen, het dak of de gevel en het plaatsen van sterk isolerende deuren of ramen. Aan het gebruik van zonnepanelen in combinatie met een zonneboiler of een warmtepomp voor de verwarming en koeling van ruimtes. Of aan de aansluiting op een warmtenet in plaats van een eigen CV- en warmwaterinstallatie. Wat kunt u doen? Wat kost het? En wat levert het op aan energiebesparing, meer wooncomfort of minder CO2?

Leg deze mogelijkheden naast uw MeerJarenOnderhoudsPlan(MJOP). Wat stond er sowieso al op de planning? Als u toch groot onderhoud aan het dak had gepland, is dit misschien het ideale moment om dat duurzaam te doen. Door meerdere werkzaamheden te combineren, kunt u bovendien gebruikmaken van subsidies en financieringsregelingen. De partners van Centraal Beheer brengen uw situatie in kaart en maken een plan. Ze zorgen ook dat dit plan aansluit op uw MJOP en de financiële mogelijkheden van uw VvE.

Experttip

“Zorg meteen dat de maatregelen voor verduurzaming in uw MJOP voldoen aan de eisen die de overheid voor 2050 heeft gesteld. Dan moet Nederland klimaatneutraal zijn.”

René Pie, projectleider, Klimaatmissie Nederland

Verduurzamen kost geld, maar is voor veel VvE’s haalbaar. Dit vraagt echter wel een goede voorbereiding. Een eerste stap is kijken welke subsidies er voor verduurzaming zijn: hoe betaalt de overheid mee aan uw plannen? Afhankelijk van uw keuzes kunnen de maandelijkse servicekosten dalen, gelijk blijven of hoger uitvallen. Subsidies en financieringsmogelijkheden helpen deze kosten gelijk te houden. Het mooiste is natuurlijk als uw VvE voldoende geld heeft in haar reservefonds. Anders kunnen de eigenaars de plannen misschien met hun eigen geld betalen. Ze kunnen hun inleg terugverdienen doordat ze maandelijks minder kwijt zijn aan energie. Nog een mogelijkheid is dat de eigenaars samen voor de verduurzaming sparen. Nadeel is dat dit vaak lang duurt. Als er in die tijd een onderhoudsachterstand ontstaat, stijgen de kosten. Tot slot kan uw VvE een lening afsluiten, bijvoorbeeld bij het Nationaal Energiebespaarfonds, de gemeente of de bank. Ook een combinatie van zelf investeren, sparen en lenen is denkbaar.

Experttip

“Naast landelijke subsidies zijn er ook gemeentelijke en provinciale regelingen. Maar vaak is de subsidie niet genoeg om alle energiebesparende maatregelen te betalen. De VvE Energiebespaarlening is dan een goede aanvulling.”

Fiona Hamberg, accountmanager, Nationaal Energiebespaarfonds

Mooie plannen zijn verleidelijk. Maar ga vooral eerst voor maatregelen die de ongemakken van de eigenaars wegnemen. Vaak is dat de isolatie verbeteren, niet het opwekken van energie via bijvoorbeeld zonnepanelen. Zeker bij oudere gebouwen. Het heeft geen zin om plannen voor verduurzaming te maken die in de praktijk niet haalbaar zijn. Bijvoorbeeld omdat uw eigenaars er niet aan mee willen of kunnen betalen. Een procesbegeleider helpt deze bezwaren weg te nemen. Zo’n begeleider kijkt waar de bewoners elkaar vinden: waar hebben de meesten last van? En hij of zij laat zien dat het mogelijk is deze punten aan te pakken zonder dat de woonlasten stijgen.

Kijk dus goed welke combinatie van maatregelen uw VvE de gewenste resultaten oplevert. En in welke tijd en tegen welke kosten u dit pakket kunt uitvoeren. Een goede adviseur helpt u bij het opstellen van een energieadvies op maat van uw VvE. Daar kunt u ook subsidie voor krijgen. Vergeet ook niet de kosten en voordelen te ‘vertalen’ naar de eigenaars. Wat betekenen de plannen in hun specifieke situatie? Dat helpt ze voor uw plannen te winnen.

Experttip

“Kijk niet meteen naar de goedkoopste oplossing voor verduurzaming. Kies liever een bredere aanpak en smeer de kosten uit over 30 jaar. Die oplossing blijkt dan ook de beste voor de maandlasten.”

René Pie, projectmanager, Klimaatmissie Nederland

Zijn de plannen uitgewerkt, is de financiering rond en heeft de vergadering van eigenaars akkoord gegeven? Dan is het tijd voor de uitvoering. Werk daarbij samen met vakmensen. Kies voor een aannemer die ervaring heeft met het verduurzamen van uw dak of gevel. Of voor een erkend bedrijf dat uw warmtepomp, convectoren of stroomvoorziening installeert.

Een externe projectleider met verstand van zaken helpt u de juiste partijen te kiezen. Maar zorgt ook dat alle werkzaamheden op elkaar zijn afgestemd, en goed verlopen – het is zelfs mogelijk om prestatiegaranties te krijgen. Hij of zij controleert bovendien de kwaliteit van het eindresultaat. Zo gaat de verduurzaming van uw VvE sneller, is het resultaat beter en heeft u er geen kopzorgen over.

Experttip

“Het beste is voor de uitvoering van elk onderdeel van uw verduurzamingsproject een aparte vakman in te zetten. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Een deskundige bundelt de kracht van diverse bedrijven en zorgt voor de nodige kennis en voor de uitvoering van het project.”

Peter van Well, beheerder en duurzaamheidscoach, VP&A

Nadat de verduurzamingsplannen van uw VvE zijn uitgevoerd, stopt het proces niet. Want u wilt wel weten of alle maatregelen goed werken. Heeft u uw doelstellingen echt behaald? En als u prestatiegaranties hebt gekregen – is daaraan voldaan? De externe projectleider kan hierop toezien. Ook zijn er online tools of systemen beschikbaar waarmee u meet hoeveel energie u na de verduurzaming verbruikt. Zo weet u precies wat u bespaart. Met dit soort informatie kan uw VvE ook gericht bijsturen en eventueel plannen maken voor nieuwe verbeteringen.

Experttip

“Door de resultaten van uw verduurzamingsmaatregelen te volgen, creëert u draagvlak bij de eigenaars voor verdere stappen.”

Tanju Ozel, CTO, HVE
Door de resultaten van uw verduurzamingsmaatregelen te volgen, creëert u draagvlak bij de eigenaars voor verdere stappen.
Tanju Ozel
CTO, HVE

De VvE Verduurzamingscheck

Is uw VvE klaar voor verduurzaming? Doe onze VvE Verduurzamingscheck en krijg inzicht in verduurzaming van uw complex.

  • Inzicht in verduurzaming van uw complex
  • Inzicht in het draagvlak binnen uw VvE
  • Weet binnen 5 minuten of u uw onderhoudsplannen duurzaam kunt insteken
  • Ontvang de whitepaper 'Verduurzamen van uw VvE'