werkgever bekijkt vaststellingsovereenkomst document voor ontslag met wederzijds goedvinden

Vaststellings­overeenkomst 2021: ontslag met weder­zijds goed­vinden

2021 was heel uitdagend jaar. Bedrijven passen zich aan om in de toekomst succesvol te kunnen zijn. Dit betekent soms dat er afscheid genomen wordt van mede­wer­kers. Een vast­stellings­over­eenkomst kan hier­bij helpen.

Ondernemen 11 okt 2021 4 minuten

Vaststellingsovereenkomst opstellen

Soms betekent dit ook dat u afscheid wilt nemen van medewerkers. Omdat iemand niet meer past in de richting die u met uw bedrijf op wilt gaan, er een niet te overbruggen meningsverschil is of omdat u kosten wilt besparen. Met een vaststellingsovereenkomst nemen u en uw medewerker afscheid van elkaar op een manier waar u beide achter kunt staan. Ook kost dit minder tijd en geld dan een ontslagprocedure bij UWV of de kantonrechter. In dit artikel leest u daar meer over.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Met een vaststellingsovereenkomst, ook wel beeïndigingsovereenkomst genoemd, kunt u het dienstverband met een medewerker beëindigen. In de beëindigingsovereenkomst maakt u samen afspraken over de belangrijkste voorwaarden van het ontslag.

Wat zijn de kosten van een vaststellingsovereenkomst voor een werkgever

De kosten die u als werkgever maakt zullen altijd afhankelijk zijn van de specifieke omstandigheden. In het algemeen kunt u met de volgende financiële onderdelen rekening houden:

 • Ontslagvergoeding
  Bij een ontslag met wederzijds goedvinden is er eigenlijk altijd sprake van een ontslag­vergoeding die minimaal ter hoogte van de transitievergoeding is. Over de ontslagvergoeding wordt dan ook vaak onderhandeld.

  Om een inschatting te krijgen van de hoogte van de transitievergoeding kunt u gebruikmaken van de Rekenhulp Transitievergoeding van de Rijksoverheid. De transitievergoeding wordt bepaald aan de hand van 2 elementen: de duur van het dienstverband en het maandsalaris van uw medewerker.

 • Loondoorbetaling als u vrijstelling van arbeid overeenkomt
  In veel vaststellingsovereenkomsten wordt afgesproken dat een medewerker een periode wordt vrijgesteld van arbeid, waarbij u als werkgever het loon wel blijft doorbetalen.

 • Kosten voor een outplacementtraject
  U kunt uw medewerker een outplacementtraject via een derde partij aanbieden. Daarmee ondersteunt u uw medewerker met het zoeken en vinden van een nieuwe baan.

 • Juridische hulp voor de medewerker
  Het is gebruikelijk dat werknemers juridische bijstand zoeken als zij een vast­stellings­overeenkomst krijgen aangeboden. Het komt regelmatig voor dat de werkgever een vergoeding betaalt zodat de werknemer onafhankelijk juridisch advies kan inwinnen.

 • Juridische hulp voor u als werkgever
  Als u weinig ervaring of kennis heeft op het gebied van de vaststellings­over­een­komst kan het verstandig zijn om ook als werkgever juridisch advies in te winnen. Zo kunt u ervoor zorgen dat de vaststellings­overeenkomst voldoet aan de wettelijke eisen en u niet voor verrassingen komt te staan.

Wij helpen u graag met het beantwoorden van een korte vraag, of nemen u het werk uit handen door de vaststellingsovereenkomst namens u op te stellen. Lees verder voor meer informatie over onze juridische diensten.

De vaststellingsovereenkomst en de NOW-regeling

In deze tijd maakt u als ondernemer mogelijk ook gebruik van de Tijdelijke Nood­maat­regel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Deze maatregel is bedoeld als tegemoetkoming in de loonkosten als u te maken heeft gekregen met een substantieel omzetverlies. Volgens de regeling is dat het geval als u minimaal 20% omzetverlies heeft.

Misschien bent u benieuwd naar het antwoord op de vraag of u een vaststellings­over­eenkomst met een medewerker mag sluiten tijdens het gebruikmaken van de NOW. In de voorwaarden van de NOW-regeling, die u kunt bekijken op de site van de Rijksoverheid, staat dat u tijdens de periode waarover u een tegemoetkoming ontvangt geen ontslag van medewerkers mag aanvragen op basis van bedrijfseconomische redenen.

Een vaststellingsovereenkomst is een ontslag met wederzijds goedvinden, waarbij de werkgever en medewerker gezamenlijk akkoord gaan. Daarom kunt u wel een vast­stellings­overeenkomst tijdens NOW sluiten. Dat heeft geen negatieve gevolgen voor de tegemoetkoming op basis van de tijdelijke noodmaatregel.

Hulp bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst

Wij helpen u graag als u hulp nodig heeft bij het opstellen van een vaststellings­over­een­komst. Met een handig voorbeeld dat u kunt gebruiken als basis voor de overeen­komst. En een checklist die u kunt langslopen om belangrijke aandachts­punten zelf te controleren. U kunt ook onze juridische hulp inschakelen en een vast­stellings­overeenkomst door ervaren en professionele juristen laten opstellen en onder­handelen. Bekijk hieronder de mogelijkheden.
Vaststellingsovereenkomst

Juridische hulp bij de vaststellingsovereenkomst 

In de Ondernemerswinkel van Centraal Beheer vindt u diverse juridische diensten op het gebied van de vaststellingsovereenkomst. Onze juristen staan voor u klaar als u een korte vraag heeft, of juist op zoek bent naar uitgebreid juridisch advies. Ook kunnen zij u het werk uit handen nemen door namens u met uw medewerker te onderhandelen en de overeenkomst op te stellen.

Als u een korte vraag heeft of snel even wilt sparren over de vaststellings­over­een­komst kunt u kiezen voor het overleg met een jurist. In een gesprek van 20 minuten krijgt u snel advies dat past bij uw persoonlijke situatie.

Meer informatie
Een jurist bekijkt uw situatie en bespreekt wat de beste vervolgstappen zijn. En u kunt uiteraard uw eigen vragen stellen. In dit geval stelt u zelf de vaststellings­overeenkomst op en voort u ook zelf de onderhandeling met uw medewerker. 
Een jurist geeft u persoonlijk juridisch advies en voert namens u de onder­handeling met uw werknemer. Vervolgens stelt de jurist ook de vaststellings­overeenkomst op. Zo weet u zeker dat alle belangrijke afspraken correct en duidelijk op papier komen te staan. 
Onze juristen staan voor u klaar als u een korte vraag heeft, of juist op zoek bent naar uitgebreid juridisch advies.

Voorbeeld van een vaststellings­overeenkomst

Omdat een vaststellingsovereenkomst een juridisch document is dat belangrijke gevolgen heeft voor u en uw medewerker moet het opstellen daarvan op een zorgvuldige manier gebeuren. Daarom kunt u via de website van het UWV een vaststellingsovereenkomst template downloaden en als basis gebruiken.

Ook kunt u onze handige Checklist Vaststellingsovereenkomst downloaden. Daarin staan een aantal belangrijke punten waarop u moet letten. Zo moet uw medewerker bijvoorbeeld een redelijke termijn geven om na te denken over de regeling. En is het verstandig om een beding op te nemen over ‘finale kwijting’, waarbij beide partijen aangeven dat ze na het sluiten van de overeenkomst geen verdere verplichtingen tegenover elkaar hebben.

Dit artikel werd voor het eerst gepubliceerd op 31 augustus 2020.