zzp'ers met kinderen

6 tips voor zzp’ers met kinderen

Bent u zzp’er en heeft u een gezin? Of bent u of uw partner zwanger? De gevolgen hiervan zijn anders dan in loondienst bent. Welke aandachtspunten zijn er?  

Ondernemen 25 aug 2020 6 minuten

Bekijk onze 6 tips

Kindje op komst en zzp’er? Dan heeft u vóór de geboorte lagere inkomsten. Terwijl in loondienst het salaris wordt doorbetaald, verliezen zzp’ers tijdens de zwangerschap en de eerste maanden daarna een flink deel van hun inkomsten. Tip: vraag als zwangere zzp’er de regeling ‘Zelfstandige en Zwanger’ aan via het UWV. Oftewel: een ZEZ-uitkering . De hoogte wordt bepaald op basis van uw eerdere inkomsten, maar is nooit hoger dan het brutominimumloon.
Bereid u goed voor op een zwangerschap door financiële reserves op te bouwen. Rekeningen volgen namelijk snel. Uw leven lang speelt uw kind een rol in uw leven. Dus ook financieel gezien.
De overheid helpt mee met de kinderbijslag. Deze moet u zelf aanvragen. Dit extraatje is echter onvoldoende om uw gezin mee te onderhouden. Daarom is het verstandig om zelf een financiële buffer te creëren. Hiermee kunnen de grote uitgaven deels worden opgevangen.
Voor verzekeringen zoals de zorgverzekering en de privé-aansprakelijkheidsverzekering, moet de geboorte van een kind vaak binnen 4 maanden worden doorgegeven aan de verzekeraar. Zo wordt uw kind op tijd bijgeschreven op de polis. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van de premie en de inhoud van de verzekering. Vergeet dus niet om uw kind op te geven bij de verzekeraar.
Kinderen lopen andere risico’s dan volwassenen. Daardoor moeten er nieuwe zaken verzekerd worden. Normaal gesproken hebben kinderen geen eigen verzekeringen nodig en staan ze in de polis van hun ouders. Aanvullende verzekeringen voor alleen de kinderen kunnen wel van toepassing zijn.
De kinderopvangtoeslag betaalt (een deel van) de kosten van de kinderopvang. Let erop dat deze toeslag wordt uitgekeerd op basis van het aantal uren dat u werkt. Werkt u 2 of 3 dagen per week? Dan kunt u voor maximaal 2 of 3 dagen per week kinderopvangtoeslag aanvragen.

Kinderen kosten geld 

Hoeveel euro’s u aan uw kinderen kwijt bent, hangt af van uw inkomen. Volgens het Nibud kost een eerste kind gemiddeld 15% van het besteedbaar inkomen. Met een tweede kind erbij loopt dat percentage op naar 25%. Heeft u 3 kinderen? Dan kost u dat een 29% van uw besteedbaar inkomen.