Zzp’ers als uitzendkracht? Beheers uw aansprakelijkheidsrisico.

Steeds meer uitzendkrachten worden zzp’er. Onze expert vertelt waarom dit ongemerkt de kans op aansprakelijkheidsrisico’s vergroot.

Ondernemen 5 okt 2022 4 minuten

Het aantal zzp’ers groeit al jaren

Het Centraal Bureau voor Statistiek berekende dat er per 100 werkzoekenden momenteel 143 vacatures zijn.  Nieuw personeel vinden is dus bijzonder lastig en dat biedt kansen voor wie op zoek is naar werk. Een deel van de werkzoekenden kiest ervoor om als zzp’er aan de slag te gaan. Ook het aantal zzp’ers in de uitzendbranche groeit hiermee nog sneller dan in de afgelopen jaren.

“Neem uw zorgplicht serieus”   

Harald Spijkerman komt regelmatig situaties tegen waarbij uitzendbureaus onderschatten hoeveel risico ze lopen met het detacheren van zzp’ers. “Zzp’ers zijn als zelfstandigen zelf verantwoordelijk voor hun verzekeringen. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering moeten ze allemaal zelf regelen. Maar veel kleine zelfstandigen kiezen ervoor bepaalde risico's niet te verzekeren. Daarmee nemen ze zelf bewust een groot risico. Toch kun je daar als uitzendbureau niet zomaar de schouders over ophalen. Want tussen inleners en uitzendbureaus is de zzp’er de zwakkere partij. En daar houdt een rechter bijna altijd rekening mee. Die kiest dan ook vaak partij voor de zzp’er, als die in de problemen dreigt te komen.”

Even voorstellen: Harald Spijkerman

Foto Harald Spijkerman

 

Harald Spijkerman is Specialist Zakelijke Schadeverzekeringen bij Centraal Beheer. Hij helpt uitzendbureaus, detacheringsbedrijven en payrollbedrijven om te ondernemen zonder zorgen.

Spijkerman: "De wereld van de uitzendbranche verandert snel. En ook wet- en regelgeving is constant in ontwikkeling, bijvoorbeeld de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans. Ik deel regelmatig praktische informatie en tips om uitzendondernemers op de hoogte te houden. Over juridische ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheid en goed werkgeverschap. Maar bijvoorbeeld ook over cyberveilig werken."

Heeft u vragen over inkoopvoorwaarden van inleners en hoe u hier slim mee om kunt gaan? Neem contact op Harald. Hij helpt u graag.