Poortwachterproof: meer zekerheid voor de werkgever

Poortwachterproof: meer zekerheid voor werkgever en geen risico meer bij een loonsanctie

De MKB Verzuim ontzorg-verzekering is poortwachterproof. Wat betekent dit?

HR 3 jun 2020 3 minuten

Langdurig ziekteverzuim van medewerkers

Sinds 1 januari 2020 hebben mkb-bedrijven een nieuwe mogelijkheid om de risico’s van (langdurig) verzuim van medewerkers te verzekeren. Namelijk de MKB Verzuim ontzorg-verzekering. Het doel van deze verzekering is om kleine werkgevers te ondersteunen bij langdurig ziekteverzuim van hun medewerkers. De verzekering is ‘poortwachterproof’.

Behoefte aan volledige ondersteuning bij langdurige zieke medewerkers

U heeft als werkgever de verplichting om zieke medewerkers twee jaar lang het loon door te betalen. En om hen zo effectief mogelijk te re-integreren volgens de Wet verbetering poortwachter. Met name kleine werkgevers hebben de behoefte om meer ontzorgd te worden bij de begeleiding van langdurige zieke medewerkers. Minder kosten, minder regeldruk en volledige ondersteuning bij verzuim. Het nieuwe verzekeringsproduct de MKB Verzuim ontzorg-verzekering moet uitkomst bieden. Werkgevers die deze verzekering afsluiten worden namelijk door de verzekeraar maximaal ontzorgd in onder andere hun re-integratieverplichtingen. En, de MKB Verzuim ontzorg-verzekering is poortwachterproof.

Geen risico meer bij een loonsanctie door poortwachterproof

De MKB Verzuim ontzorg-verzekering is poortwachterproof. Dit betekent het volgende: volgt de werkgever de adviezen van de casemanager en de bedrijfsarts op? En doorloopt de werkgever op tijd en op de juiste manier de stappen van de Wet verbetering poortwachter met hulp van de casemanager? Dan hoeft de werkgever de mogelijke boete van UWV na twee jaar ziekte niet te betalen. De verzekeraar vergoedt de kosten van de boete. De boete bestaat uit het maximaal 1 jaar langer doorbetalen van het loon van de zieke medewerker.

Ook de MKB Verzuim ontzorg-verzekering van Centraal Beheer is poortwachterproof

Centraal Beheer helpt u bij het nemen van alle stappen uit de Wet verbetering poortwachter. En dat deze op tijd en volledig worden uitgevoerd. Dit dankzij de casemanager die als regisseur optreedt, waarbij hij zowel de werkgever als de werknemer ondersteunt. Mocht er onverhoopt toch iets fout gaan, en er volgt een boete van UWV. Dan wordt dit vergoed door Centraal Beheer.

Meer weten over de MKB Verzuim ontzorg-verzekering?

Als u te maken krijgt met verzuim is het fijn om te weten dat u goed verzekerd bent. Lees meer over de MKB Verzuim ontzorg-verzekering van Centraal Beheer.