Inkomen

Financieel nalatenschap bij overlijden; zo regelt u dat 

Inkomen

Uw overlijden: daar denkt u vast niet dagelijks over na. Maar wat als u plotseling komt te overlijden? Dan is het wel prettig voor de nabestaanden én uw onderneming als de financiële nalatenschap goed geregeld is. Hoe zorgt u daarvoor?

9 jun 2020
4 minuten

Mogelijkheden voor financieel nalatenschap

Om ervoor te zorgen dat nabestaanden na uw overlijden geen financiële problemen krijgen, zijn er verschillende mogelijkheden om u daartegen te verzekeren.

Een overlijdensrisicoverzekering keert eenmalig uit na overlijden. Hiermee kunnen nabestaanden de hypotheek aflossen die u achterlaat, de uitvaart en bijvoorbeeld schoolgeld voor de kinderen betalen. De meeste overlijdensrisicoverzekeringen werken als volgt:

 • U betaalt maandelijks een bedrag. De hoogte ervan is afhankelijk van het bedrag dat uitgekeerd wilt hebben bij overlijden.
 • De verzekering keert uit als u overlijdt tijdens de looptijd. De looptijd is variabel, met een maximale looptijd van 30 à 40 jaar.
 • Soms zijn er verschillende premiemogelijkheden. Bij een gelijkblijvende premie betaalt u de gehele looptijd hetzelfde bedrag en blijft de uitkering gelijk. Bij een premie die langzaam zakt betaalt u gedurende de looptijd steeds minder premie. Maar let op: het bedrag van de uitkering daalt ook.
 • De hoogte van de premie hangt ook af van uw gezondheid. Zo kan wel of niet roken behoorlijk in premie schelen.
 • Verzekeraars houden rekening met uw sterftekans. Er is een limiet tot aan welke leeftijd u de overlijdensrisicoverzekering kunt afsluiten. Die leeftijd ligt tussen de 70 en 80 jaar.
 • De premie is niet aftrekbaar van de belasting.
De nabestaandenlijfrente-uitkering zorgt ervoor dat nabestaanden na uw overlijden een financiële buffer hebben. U sluit daarvoor een verzekering af, samen met een lijfrentepolis. Zo verzekert u uw partner of kinderen mee voor of na uw overlijden.

 • Een normale lijfrenteverzekering sluit u af op meerdere personen, de nabestaandenlijfrente niet. Het is de bedoeling dat er uitgekeerd wordt na overlijden.
 • De uitkering eindigt wanneer de begunstigde (bijvoorbeeld uw partner) is overleden.
 • De premie voor de nabestaandenlijfrente is aftrekbaar van de belasting.
 • Als u terecht komt in de bijstand, hoeft u de lijfrente niet te gebruiken voordat u bijstand ontvangt.
Als zelfstandige bouwt u niet automatisch een aanvullend pensioen op. Voor nabestaanden moet u dus ook zelf een nabestaandenpensioen regelen. In sommige gevallen is het voor uw nabestaande mogelijk om een nabestaandenuitkering aan te vragen. De ANW-uitkering is slechts voor een beperkte groep mensen beschikbaar vanwege speciale voorwaarden.

 • Degene met wie u een vast huishouden voerde, komt in aanmerking. Als u samenwoonde met een broer of zus, komt die dus in beeld voor de ANW-uitkering.
 • Ook ex-partners die alimentatie krijgen, kunnen gebruik maken van de ANW-uitkering als hun ex-partner overlijdt.
 • U woonde en werkte op de dag van het overlijden in Nederland.
 • Uw nabestaande heeft een kind onder de 18 jaar.
 • Uw nabestaande krijgt nog geen AOW.
 • Uw nabestaande is voor 45% arbeidsongeschikt.
 • Het uitkeringsbedrag is maximaal 70% van het nettominimumloon.

Uw onderneming als erfenis 

Bij overlijden laat u niet alleen familie achter, maar ook uw onderneming. Spreek goed af wat er met uw bedrijf moet gebeuren. Zetten uw erfgenamen de onderneming voort? Of stoppen ze de onderneming? Zet in een testament wie er erft. Als dat niet gebeurd is, bepaalt het erfrecht de erfgenamen. Het kan zijn dat uw nabestaanden het bedrijf niet kunnen of willen voortzetten. In dat geval staken ze de onderneming. Uw erfgenamen worden sowieso aangeslagen voor erfbelasting. Maar met de juiste keuzes bij voortzetting van de onderneming kan dat meevallen. Het is wel mogelijk om uitstel aan te vragen voor de erfbelasting.