Mogelijkheden voor financieel nalatenschap

Om ervoor te zorgen dat nabestaanden na uw overlijden geen financiële problemen krijgen, zijn er verschillende mogelijkheden om u daartegen te verzekeren.

Een overlijdensrisicoverzekering keert eenmalig uit na overlijden. Hiermee kunnen nabestaanden de hypotheek aflossen die u achterlaat, de uitvaart en bijvoorbeeld schoolgeld voor de kinderen betalen. De meeste overlijdensrisicoverzekeringen werken als volgt:

 • U betaalt maandelijks een bedrag. De hoogte ervan is afhankelijk van het bedrag dat uitgekeerd wilt hebben bij overlijden.
 • De verzekering keert uit als u overlijdt tijdens de looptijd. De looptijd is variabel, met een maximale looptijd van 30 à 40 jaar.
 • Soms zijn er verschillende premiemogelijkheden. Bij een gelijkblijvende premie betaalt u de gehele looptijd hetzelfde bedrag en blijft de uitkering gelijk. Bij een premie die langzaam zakt betaalt u gedurende de looptijd steeds minder premie. Maar let op: het bedrag van de uitkering daalt ook.
 • De hoogte van de premie hangt ook af van uw gezondheid. Zo kan wel of niet roken behoorlijk in premie schelen.
 • Verzekeraars houden rekening met uw sterftekans. Er is een limiet tot aan welke leeftijd u de overlijdensrisicoverzekering kunt afsluiten. Die leeftijd ligt tussen de 70 en 80 jaar.
 • De premie is niet aftrekbaar van de belasting.
De nabestaandenlijfrente-uitkering zorgt ervoor dat nabestaanden na uw overlijden een financiële buffer hebben. U sluit daarvoor een verzekering af, samen met een lijfrentepolis. Zo verzekert u uw partner of kinderen mee voor of na uw overlijden.

 • Een normale lijfrenteverzekering sluit u af op meerdere personen, de nabestaandenlijfrente niet. Het is de bedoeling dat er uitgekeerd wordt na overlijden.
 • De uitkering eindigt wanneer de begunstigde (bijvoorbeeld uw partner) is overleden.
 • De premie voor de nabestaandenlijfrente is aftrekbaar van de belasting.
 • Als u terecht komt in de bijstand, hoeft u de lijfrente niet te gebruiken voordat u bijstand ontvangt.
Als zelfstandige bouwt u niet automatisch een aanvullend pensioen op. Voor nabestaanden moet u dus ook zelf een nabestaandenpensioen regelen. In sommige gevallen is het voor uw nabestaande mogelijk om een nabestaandenuitkering aan te vragen. De ANW-uitkering is slechts voor een beperkte groep mensen beschikbaar vanwege speciale voorwaarden.

 • Degene met wie u een vast huishouden voerde, komt in aanmerking. Als u samenwoonde met een broer of zus, komt die dus in beeld voor de ANW-uitkering.
 • Ook ex-partners die alimentatie krijgen, kunnen gebruik maken van de ANW-uitkering als hun ex-partner overlijdt.
 • U woonde en werkte op de dag van het overlijden in Nederland.
 • Uw nabestaande heeft een kind onder de 18 jaar.
 • Uw nabestaande krijgt nog geen AOW.
 • Uw nabestaande is voor 45% arbeidsongeschikt.
 • Het uitkeringsbedrag is maximaal 70% van het nettominimumloon.