Verzuimverzekering

De hoge kosten van ziekteverzuim zijn een groot risico voor veel ondernemers. Als werkgever bent u namelijk verplicht om uw zieke medewerkers (met een contract voor onbepaalde tijd) 2 jaar lang een groot deel van het loon door te betalen. Heeft uw medewerker een tijdelijk contract? Dan betaalt u zolang dit contract geldig is. Dit kan behoorlijk duur zijn. Zeker als u bedenkt dat loondoorbetaling van een zieke medewerker gemiddeld € 245,- per dag kost.

Daarnaast bent u ook geld kwijt aan verzuimbegeleiding en eventuele vervanging of verschuiving van personeel. Daarom kiest tussen de 75% en 85% van de kleine midden-kleinbedrijven voor een verzuimverzekering. Hiermee beschermt u zich tegen de financiële gevolgen van verzuim, houdt u zich altijd aan de Wet verbetering poortwachter én krijgt u ondersteuning bij re-integratie, preventie en arbodienstverlening.
Er zijn verschillende soorten oproepcontracten: een oproepcontract met voorovereenkomst, een nulurencontract en een min-maxcontract. Een medewerker is een oproepkracht als samen afgesproken is dat hij alleen komt werken wanneer zijn werkgever hem oproept. Een werkgever kan een medewerker oproepen voor een paar uur. Maar soms ook voor hele dagen. Een oproepkracht heeft geen vast maandloon. De regels die gelden voor loondoorbetaling bij ziekte voor oproepkrachten met een voorovereenkomst, nulurencontract en een min-maxcontract vindt u op de website van UWV.