MKB Verzuim ontzorg-verzekering casemanager

MKB Verzuim ontzorg-verzekering: de rol van de casemanager

Bij de MKB Verzuim ontzorg-verzekering kunt u rekenen op een casemanager die het gehele verzuimtraject begeleidt. Wat doet hij of zij precies? 

HR 3 jun 2020 3 minuten

De MKB Verzuim ontzorg-verzekering in het kort

Sinds 1 januari 2020 hebben mkb-bedrijven een nieuwe mogelijkheid om de risico’s van (langdurig) verzuim van medewerkers te verzekeren. Namelijk de MKB Verzuim ontzorg-verzekering. Het doel van deze verzekering is om kleine werkgevers te ondersteunen bij langdurig ziekteverzuim van hun medewerkers. Dit onder andere door een vaste casemanager toe te wijzen.

De casemanager is regisseur tussen werkgever, medewerker en professionals

De casemanager is ‘regisseur’ tussen werkgever, medewerker en professionals zoals een bedrijfsarts en arbeidsdeskundigen, zonder hun verantwoordelijkheden over te nemen. Deze ondersteuning neemt de kleine werkgever veel werk uit handen, waardoor hij zich kan blijven focussen op zijn bedrijf. Hieronder leest u uitgebreid welke rol de casemanager heeft. En welke hoofdtaken hij op zich neemt.

Rol van de casemanager

De rol van de casemanager als onderdeel van de MKB Verzuim ontzorg-verzekering is het ontzorgen van de werkgever. De casemanager ondersteunt de werkgever in zijn re-integratieverplichtingen volgens de wet- en regelgeving, denk aan de Wet verbetering poortwachter. Ook voert hij de regie over het gehele proces zodat alle stappen op tijd en volledig worden uitgevoerd. Goed om te weten; het verschilt per werkgever en specifieke situatie welke rol de casemanager vervult. Een paar voorbeelden:

 • Het optreden als gesprekspartner en expert op het gebied van verzuim. Een raadgever voor de werkgever.
 • Het bewaken van de voortgang van het re-integratieproces.
 • Het helpen bij het opstellen van bijvoorbeeld een Plan van Aanpak en een re-integratiedossier.
 • Het optreden als ‘adviseur’ van de werkgever en andere betrokken partijen.
De casemanager die de MKB Verzuim ontzorg-verzekering uitvoert ondersteunt de medewerker. De casemanager informeert en ondersteunt de medewerker proactief bij de uitvoering van de taken in het re-integratietraject. Vanaf de ziekmelding tot het einde van de loondoorbetalingsverplichting. De casemanager kan zijn rol op verschillende manieren invullen, afhankelijk van de situatie. Een paar voorbeelden:

 • Het optreden als raadgever en gesprekspartner voor de medewerker.
 • Het proactief begeleiden van de medewerker door het gehele proces van de Wet verbetering poortwachter.
 • Het informeren en overleggen over de juiste stappen. En uitleg geven over de plichten en mogelijkheden die de medewerker heeft.
 • Het ondersteunen van de medewerker bij het re-integratieplan, zoals het vertalen van het advies van de bedrijfsarts naar re-integratiestappen.
 • Het geven van inzicht in de financiële gevolgen van (langdurige) ziekte en eventuele arbeidsongeschiktheid (WIA-regelingen).
De casemanager heeft een regierol tijdens het proces van de Wet verbetering poortwachter. Hij zal vanuit die rol soms contact hebben met de bedrijfsarts. Om dingen met elkaar af te stemmen en adviezen vanuit de bedrijfsarts te vertalen naar vervolgacties in de re-integratie. Een goede afstemming tussen de bedrijfsarts en de casemanager is belangrijk voor een goede uitvoering van de MKB Verzuim ontzorg-verzekering. En om zorg te dragen voor een zo goed mogelijk traject van verzuimbegeleiding en re-integratie. De casemanager stemt af met de bedrijfsarts, maar werkt niet voor de bedrijfsarts. De eindverantwoordelijkheid voor het medische deel van de verzuimbegeleiding van de medewerker ligt bij de bedrijfsarts. De bedrijfsarts heeft een medisch beroepsgeheim. Voorbeelden van contactmomenten tussen casemanager en bedrijfsarts:

 • De casemanager onderhoudt contact met de werkgever en zijn medewerker en bewaakt de voortgang van het re-integratiedossier. In dat kader kan door de casemanager opnieuw advies worden gevraagd bij de bedrijfsarts bij wijzigingen of bij vertraging in de voortgang. Het advies over werkhervatting wordt niet gehaald bijvoorbeeld. Of er ontstaat een nieuwe medische situatie. Het is dan aan de casemanager om in overleg met werkgever en/of medewerker een vraag voor de bedrijfsarts te formuleren.
 • De casemanager heeft overleg met de bedrijfsarts over de inzet van dienstverleners als het gaat om re-integratie en interventies.
 • De casemanager stemt af met de bedrijfsarts over het advies aan de werkgever en medewerker over het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV.
De casemanager is de ‘spin in het web’. Hij zorgt, wanneer nodig, voor de inschakeling van en afstemming met andere professionals in het re-integratietraject van de medewerker. Denk aan het inzetten van interventies of contact met een arbeidsdeskundige.
De casemanager is de ‘spin in het web’
De casemanager schakelt andere professionals in wanneer nodig. En zorgt voor afstemming tussen de werkgever, medewerker en bedrijfsarts. Deze ondersteuning neemt veel werk uit handen bij de werkgever.
Rol van de casemanager

De casemanager voert als onafhankelijke professional zijn werk uit

De casemanager wordt door de verzekeraar ingezet voor de uitvoering van de dienstverlening die is gekoppeld aan de MKB Verzuim ontzorg-verzekering. De casemanager voert als onafhankelijke professional zijn werk uit. Binnen de kaders van de wet- en regelgeving. De casemanager mag in dienst zijn van het re-integratiebedrijf van de verzekeraar, of de re-integratieafdeling.

MKB Verzuim ontzorg-verzekering van Centraal Beheer biedt volledige ondersteuning bij verzuim

Onze MKB Verzuim ontzorg-verzekering biedt speciaal aan kleine werkgevers volledige ondersteuning bij langdurig verzuim van medewerkers. Er wordt samengewerkt met arbodienst Expereans.