Belangrijke punten om in uw MJOP op te nemen

Wat doet uw MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) aan waterpreventie? Neem deze belangrijke punten zeker mee in uw MJOP.  

VvE en vastgoed 3 jun 2020 4 minuten

Uw VvE en waterpreventie 

Veel VvE’s kampen geregeld met waterschade door een lekkend dak. Bijvoorbeeld door achterstallig onderhoud of een storm die dakpannen heeft weggeslagen. Snelle actie is dan vereist. En hoe voorkomt u ‘s winters schade aan leidingen, buitenkranen of apparatuur?

Belangrijke punten om mee te nemen in uw MJOP

In Nederland ontkomen we niet aan regen-, hagel- of sneeuwbuien. De hevigheid is de laatste jaren ook alleen maar verder toegenomen. Het komt voor dat in 1 etmaal evenveel regen valt als in een hele maand. Daken, balkons en (binnen) tuinen krijgen dus heel wat water te verwerken. Helaas vindt water altijd een weg naar beneden. Zo leidt een lekkage aan het dak mogelijk tot heel wat schade. Controleer het dak daarom regelmatig. Kijk of de goten niet verstopt zijn en of de ‘kilgoten’ niet lekken. En laat beoordelen of de capaciteit van hemelwaterafvoer nog voldoet. Een kwetsbare plek is ook de (bitumen) dakbedekking. Vooral bij de naden kan deze loslaten, wat lekkage kan veroorzaken. Of bij storm kan deze opwaaien.
Het gebeurt steeds vaker dat er heel veel neerslag ineens valt, bijvoorbeeld  sneeuw of regen. Dan wordt de druk op het dak te groot. Er ontstaat een lekkage of gat op een zwakke plek. Dit is vaak het resultaat van onvoldoende capaciteit voor de afvoer van hemelwater, slecht onderhoud of een twijfelachtige dakconstructie. Met een halfjaarlijkse dak reiniging voorkomt u dit soort waterschade. Laat ook een deskundige regelmatig het dak inspecteren. Deze expert beoordeelt dan ook de constructie en veiligheid. En de sterkte en stijfheid van het dak voor de regenwaterbelasting. Het toepassen van noodoverlopen is niet verplicht, maar het is aan te bevelen hier wel naar te laten kijken.
In appartementencomplexen bevinden kelders zich vaak net onder de oppervlakte. Het risico dat regenwater via een tuin of pad naar binnenloopt, is groot. Zeker bij extreme neerslag. Het water kan dan niet weg via de normale buitenafvoeren. Het loopt bijvoorbeeld via kieren en nissen in de muur naar binnen. Het is daarom verstandig een systeem voor watersignalering in de kelders aan te leggen. Heeft uw appartementencomplex vaak last van wateroverlast in de kelders? Overweeg dan een pompinstallatie te installeren om de waterafvoer te reguleren.
Binnen in uw appartementencomplex is er ook een waterhuishouding. Denk bijvoorbeeld aan de verwarmingsinstallatie. Bij blokverwarming ligt er een heel buizenstelsel door het complex heen. Oók op plaatsen waar het risico op lekkage bestaat. Zorg op deze plaatsen voor buisisolatie. Nieuwe HR ketels die worden aangesloten op VR aansluitingen geven vaak schades.
Behalve voor hun verwarming, hebben de bewoners natuurlijk ook water nodig voor andere dagelijkse zaken. Daarvoor liggen er waterleidingbuizen door het hele gebouw. Een eigenaar is verantwoordelijk voor de leidingen in zijn appartement. Maar in de gemeenschappelijke ruimte bent u als VvE verantwoordelijk. Vooral in oude appartementencomplexen zitten vaak nog loden of stalen leidingen. Vervang deze liever door koper- of kunststofleidingen. Beveilig daarnaast toevoerleidingen naar apparatuur met een waterslot. Zo’n waterslot voorkomt een overstroming. Gebruik ook watersloten bij watertappunten.

Doe een preventiescan

Let ook op vloerverwarming. Dit vormt een verhoogd risico op lekkage. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van installatiefouten. Of de kunststofleidingen zijn na een aantal jaren poreus geworden. Materiaalmoeheid kan dus optreden en na een 1e lekkage kan je vaak wachten op een 2e en 3e. Het preventief vervangen is daarom zeer aan te raden.