Lid zijn van een VvE

U bent lid van een VvE: wat houdt dat in? 

Koopt u een appartement, dan bent u meteen mede-eigenaar van het hele appartementsgebouw. Anna van Zeijts, VvE-specialist bij Centraal Beheer, legt uit wat dat inhoudt.

VvE en vastgoed 4 jun 2020 3 minuten

Akte van splitsing bepaalt aandeel

Elke VvE heeft een akte van splitsing. Deze akte beschrijft welk deel van het gebouw alleen van u is: uw eigen woning dus. Bij de akte hoort een splitsingstekening. Die tekening laat zien hoe het gebouw is ingedeeld. In de splitsingsakte staat bovendien hoeveel iedere eigenaar moet bijdragen aan de kosten en eventuele schulden van de VvE. En hoeveel stemmen het mag uitbrengen tijdens de vergadering van eigenaars. Van Zeijts: “De grootte van dat aandeel wordt het ‘wettelijk breukdeel’ genoemd. Vanaf de modelreglementen van 2006 staat in de akte ook uitgelegd waarop dit breukdeel is gebaseerd.”

Modelreglementen in verschillende versies

Het modelreglement is onderdeel van de akte van splitsing. “Hierin staan de regels die voor alle VvE’s gelden. Ze zijn bepaald door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie”, vertelt Van Zeijts. In de loop van de tijd veranderen de wettelijke bepalingen voor appartementsrechten. Daardoor komen er regelmatig nieuwe versies van het modelreglement uit. De laatste versie is van 2017. In de splitsingsakte staat de versie van het modelreglement die voor uw VvE geldt. Van Zeijts: “Deze versie blijft ook van toepassing als er in de toekomst een nieuw modelreglement uitkomt.”

Huishoudelijk reglement voor woonplezier

Naast een modelreglement heeft een VvE ook een huishoudelijk reglement. “Dit is meestal een praktische aanvulling op het modelreglement. Hierin staan de afspraken en regels die de bewoners met elkaar hebben gemaakt. Het gaat er vooral om dat alle bewoners met plezier in het gebouw wonen.” In het huishoudelijk reglement staan vaak ook regels om ervoor te zorgen dat het gebouw er mooi uit blijft zien. Bijvoorbeeld welke kleur het buitenschilderwerk moet hebben. Of welke zonneschermen eigenaars mogen plaatsen. Van Zeijts: “Als u het reglement doorleest, krijgt u een goede indruk van de cultuur in het appartementsgebouw.”
Organisatie van een VvE

Organisatie van een VvE

De VvE heeft twee organen: de vergadering van eigenaars en het bestuur. Van Zeijts: “De vergadering van eigenaars is het hoogste orgaan van de vereniging. Het bestuur moet de vergadering minstens één keer per jaar bij elkaar roepen. Dat moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gebeuren.” Het bestuur legt dan de jaarrekening aan de vergadering voor. Tegelijk brengt het dan het jaarverslag uit.

Bestuur VvE is verplicht  

De vergadering stelt het bestuur aan. Dat is wettelijk verplicht. Dit bestuur kan bestaan uit een persoon (de voorzitter) of meerdere personen. Het hoeven geen leden van de VvE te zijn. “Veel verenigingen dragen bijvoorbeeld het bestuur over aan een professionele VvE-beheerder”, zegt Van Zeijts. Tot de invoering van het Burgerlijk Wetboek in 1992 werd de bestuurder ‘administrateur’ genoemd. Die term vindt u nog terug in de modelreglementen van 1973 en 1983.

Begroting VvE bepaalt financiële bijdrage

Elk jaar moet de VvE een begroting opstellen. Van Zeijts: “Op basis van die begroting wordt bepaald hoeveel de eigenaars per periode moeten bijdragen aan de VvE. Die bijdrage verschilt per eigenaar, afhankelijk van het breukdeel.” In de begroting wordt rekening gehouden met de kosten voor klein en groot onderhoud en de verzekeringskosten. Ook de kosten voor het in standhouden van een reservefonds worden meegenomen. Dit is een fonds voor onvoorziene uitgaven, bijvoorbeeld voor onderhoud.

VvE-bestuur legt verantwoording af

Het bestuur stelt ook de balans en de exploitatierekening over het afgelopen jaar op. In de vergadering van eigenaars legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. “Gaat de vergadering akkoord, dan wordt het bestuur decharge verleend. Dat betekent dat het bestuur wordt ontslagen van verantwoordelijkheid”, aldus Van Zeijts.