Organisatie van een VvE

De VvE heeft twee organen: de vergadering van eigenaars en het bestuur. Van Zeijts: “De vergadering van eigenaars is het hoogste orgaan van de vereniging. Het bestuur moet de vergadering minstens één keer per jaar bij elkaar roepen. Dat moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gebeuren.” Het bestuur legt dan de jaarrekening aan de vergadering voor. Tegelijk brengt het dan het jaarverslag uit.