3 voorwaarden voor een ontslagvergunning

Voor een ontslagvergunning moeten uw medewerker, UWV en u het eens zijn over 3 dingen:

De verwachting is dat uw medewerker het werk waarvoor hij is aangenomen binnen deze termijn niet meer kan doen. Deze periode kan langer zijn. Bijvoorbeeld als de aanvraag van een WIA-uitkering is vertraagd. Of als aan de werkgever een loonsanctie is opgelegd.
U moet samen met uw medewerker hebben geprobeerd om hem weer aan het werk te krijgen.
Het moet duidelijk zijn dat uw medewerker geen ander of aangepast werk kan doen in een passende functie. Al dan niet door scholing. Een functie is passend als deze aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de medewerker. De redelijke termijn voor herplaatsing van een arbeidsongeschikte medewerker is ook 26 weken.