AOV Centraal Beheer

Een AOV, Broodfonds of spaarpotje?

Als zzp’er moet u zelf bij ziekte of een ongeval een financieel vangnet regelen. Ruim 40% van de zelfstandig ondernemers heeft echter niets geregeld bij arbeidsongeschiktheid (Bron: Zelfstandigen Enquête Arbeid 2019 TNO en CBS) . Welke oplossingen zijn er?

Inkomen 25 aug 2020 5 minuten

Oplossingen bij arbeidsongeschiktheid

Voor zzp’ers is het prettig om wat geld te sparen voor als het inkomen tijdelijk wegvalt. En wanneer u arbeidsongeschikt raakt, kan een spaarpotje het gemiste inkomen opvangen. Dit is wel voor een bepaalde periode. Het is dus belangrijk goed na te denken hoe groot uw financiële buffer moet zijn. Hoeveel maanden wilt u ermee overbruggen?
Een Broodfonds is een vereniging waarin zelfstandigen samen een buffer opbouwen. Hoe dat werkt? 20 tot 50 ondernemers leggen elke maand een bedrag in. Wordt een lid ziek, dan keert een Broodfonds uit met een maximale periode van 2 jaar. Het geld dat u elke maand stort, blijft van u. Wie uit het Broodfonds stapt, krijgt dat bedrag terug. Hier worden wel de uitgekeerde bedragen aan zieke fondsgenoten vanaf getrokken. Bij een Broodfonds is het belangrijk dat iedereen elkaar kent of leert kennen. Het zijn allemaal ondernemers die elkaar ondersteunen bij inkomensproblemen door arbeidsongeschiktheid. Het is dus belangrijk dat er onderling goed contact is. Broodfonds wordt aangeboden door BroodfondsMakers.
Komt u uit loondienst en begint u voor uzelf? Dan kunt u zich aanmelden voor de vrijwillige verzekering bij UWV. Dat moet wel binnen 13 weken nadat de verplichte inkomensverzekering via uw werk of uitkering is gestopt. UWV heeft verschillende mogelijkheden.

Ziektewet-verzekering
De Ziektewet-verzekering biedt een inkomen als u ziek bent. U krijgt de Ziektewet-uitkering maximaal 2 jaar (104 weken). Let op: u moet het jaar voordat u als zelfstandige begint verplicht voor ziekte en arbeidsongeschiktheid verzekerd zijn geweest (met een maximale onderbreking van 60 dagen).

WIA-verzekering
Wilt u zich verzekeren voor een uitkering langer dan de 2 jaar van de Ziektewet-verzekering? De WIA-verzekering biedt een inkomen nadat u 2 jaar door een ziekte of handicap niet heeft kunnen werken.
Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bent u verzekerd van een vast inkomen als u niet kunt werken. Hoe hoog dat inkomen is, hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid. Volledig afgekeurd? Dan ontvangt u een uitkering van het volledige bedrag waarvoor u verzekerd bent. Ook als u nog wel een ander beroep kunt uitoefenen. U verzekert dus het inkomen van uw specifieke beroep. De premie is fiscaal aftrekbaar. Ook bepaalt u zelf hoe u de AOV samenstelt. Zo kunt u spelen met het te betalen maandbedrag.

Kies voor een combinatie

Heeft u een partner die voldoende werkt? Of wilt u zeker zijn dat u lang genoeg inkomen krijgt bij arbeidsongeschiktheid? Kies dan voor een combinatie. Zo zijn er zzp’ers die deelname aan een Broodfonds combineren met een AOV. Op die manier is kortdurende arbeidsongeschiktheid (tot 2 jaar) gedekt via een Broodfonds. En bij een langere periode van ziekte keert de AOV uit. De kosten die u maandelijks maakt voor uw AOV zijn lager als u de eigen risicoperiode afstemt op de periode waarin het Broodfonds uitkeert.