VvE financiën: kascommissie of accountantscontrole? 

VvE financiën: kascommissie of accountantscontrole? 

Als VvE bent u verplicht de jaarrekening te laten controleren. Dat kan door een kascommissie, maar ook door een externe accountant. Wie schakelt u in?  

VvE en vastgoed 3 jun 2020 3 minuten
Een bestuur van een VvE heeft 3 financiële verplichtingen. Dat staat in de akte van splitsing. De eerste verplichting is het maken van een jaarlijkse begroting. De tweede is het opstellen van een jaarrekening. Zo’n jaarrekening bestaat uit een balans en een exploitatierekening. De derde verplichting is het aanhouden van een reservefonds voor onderhoud van het gebouw en onvoorziene uitgaven.

VvE-bestuur legt verantwoording af

De exploitatierekening is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van de VvE. De balans geeft een beeld van de bezittingen. Dit is in de praktijk vaak een momentopname van het spaarsaldo. Het bestuur legt deze financiële stukken voor aan de vergadering van eigenaars van de VvE. Daarbij verantwoordt het bestuur zich voor het beleid dat het heeft gevoerd.

Kascommissie doet onderzoek  

Voordat het bestuur de jaarrekening overlegt aan de vergadering van eigenaars, is een controle van de stukken nodig. Daarvoor kan uw VvE een kascommissie instellen. Zo’n commissie bestaat uit minstens 2 leden van de VvE. Ze worden jaarlijks benoemd door de vergadering van eigenaars. De leden van deze commissie mogen geen lid zijn van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de financiële stukken. Tijdens de vergadering van eigenaars doet ze verslag hierover.

Wat mag een kascommissie?

In het Burgerlijk Wetboek (boek 2 artikel 48 lid 2) staan de bevoegdheden van een kascommissie. Zo mag de commissie het financiële beheer en het bestuursbeleid beoordelen. Daarbij treedt de kascommissie onafhankelijk op. Het bestuur moet alle financiële stukken beschikbaar stellen aan de commissie. Bijvoorbeeld een overzicht van de bezittingen van de VvE of alle facturen. De kascommissie heeft een belangrijke onderzoekstaak. Zijn er ernstige zaken of misstanden rond de jaarrekening? Dan moet de commissie dit melden in de vergadering van eigenaars.

Externe accountant is objectief

Grote VvE’s schakelen ook wel een accountant in voor de controle van de jaarrekening. Er zijn voldoende accountantsbureaus die VvE’s deze werkzaamheden uit handen nemen. Soms doen ze zelfs het volledige beheer van de VvE. Voordeel van een externe accountant is een onafhankelijke en objectieve kijk op de financiën. Bovendien leveren accountantsbureaus specialisten. Ze kunnen cijfers beter doorzien dan een kascommissie. Natuurlijk zijn de kosten van een accountant wel hoger.