Vrouwelijke werkgever in gesprek met werk nemer - WIA verzekering  werkgever verplicht

Is een WIA-verzekering verplicht?

U zorgt graag goed voor uw personeel. Ook als het minder goed met ze gaat. Een WIA-verzekering beschermt uw medewerkers als zij (tijdelijk) niet kunnen werken. Maar is zo’n verzekering eigenlijk verplicht?

Inkomen 9 mei 2022 5 minuten

WIA-verzekering is niet wettelijk verplicht

Als werkgever bepaalt u meestal zelf of u een WIA-verzekering (AOV voor uw Personeel) aanbiedt. Volgens de wet hoeft dit niet. Maar sommige cao’s verplichten u om deze af te sluiten. Geldt dit niet voor u? Dan zijn er toch veel goede redenen om het wel te doen. Een WIA-verzekering is een aan­vulling op de wettelijke WIA-uitkeringen. En is dus een aantrekkelijke extra arbeidsvoorwaarde en toont goed werkgeverschap. 

Dus: is een WIA-verzekering verplicht?

Het korte antwoord: nee, als werkgever bent u niet verplicht een WIA-verzekering af te sluiten. Maar, sommige cao's verplichten u dat wel.

WIA-verzekering: niet verplicht, wel een goede arbeidsvoorwaarde

Raakt uw medewerker arbeidsongeschikt? Dan loopt hij een risico op een lager inkomen. Dat komt door de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze wet gaat ervan uit dat uw medewerker zelf nog geld verdient voor het deel dat hij nog wel kan werken. Toch is het voor iemand die voor een deel arbeidsongeschikt is vaak moeilijk om werk te vinden. Daarnaast moet een medewerker minimaal 50% van zijn rest­verdien­capaciteit gebruiken. Dat is het deel dat hij nog wél kan werken. Lukt dat niet? De uit­kering die dan overblijft is een percentage van het minimumloon. 

Financiële zekerheid

Met de WIA-verzekering beschermt u uw mede­werkers tot minimaal 70% van het bruto jaarinkomen. Wij geven een inkomensgarantie tot een maximum inkomen van € 100.000,-. Daarboven kunt u het inkomen verzekeren met de aanvullende WIA Excedentverzekering. En dat is een fijne gedachte voor uw medewerker. Zo kan hij de tijd nemen om weer beter te worden. Zonder zich zorgen te maken over zijn huis of gezin. 

Nog meer feiten en fabels over de WIA-verzekering

Het is dus een fabel dat een WIA-verzekering voor u verplicht is als werkgever. Daarnaast zijn er nog een aantal onwaarheden. Kunt u de feiten van de fabels onderscheiden?

1. Een WIA-verzekering is duur

Het is niet altijd zo dat een WIA-verzekering duur hoeft te zijn. Het hangt namelijk (voor een deel) af van de sector waarin u zit en van de lonen van uw medewerkers. Ook hoeft u de premie niet zelf te betalen. Tenminste, niet als u dat niet wilt. U kunt er namelijk voor kiezen om (een deel van) de premie in te houden op het loon van de medewerker. Ook is de premie aftrekbaar van de belasting. Zo wordt deze verzekering opeens een stuk voor­deliger.

2. Een WIA-verzekering afsluiten is moeilijk

En om u zo goed mogelijk te helpen vragen wij om bepaalde informatie. Vraagt u om een WIA-offerte? Dan sturen wij u eerst een inventarisatieformulier. Dit is een uitgebreide lijst met vragen over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over uw kennis en ervaring. En uw doelstellingen. Vult u dit formulier volledig in? Dan is het afsluiten van een WIA-verzekering helemaal niet zo moeilijk. En heeft u vragen? Bel dan ‘Even Apeldoorn’.

3. Niet kunnen werken betekent een daling van inkomen

En lukt het hem niet om 50% of meer van zijn resterende verdiencapaciteit (het deel dat hij nog wél kan werken) te verdienen? Dan is er een forse inkomensterugval. De uitkering die dan overblijft is een percentage van het minimumloon. Met een WIA-verzekering beschermt u uw medewerkers tot minimaal 70% van het bruto jaarinkomen. Wij geven een inkomensgarantie tot een maximum inkomen van € 100.000,-. Daarboven kunt u het inkomen verzekeren met de aanvullende WIA-Excedentverzekering.

4. Een medische keuring is verplicht

Wilt u een WIA-verzekering afsluiten bij Centraal Beheer? Dan hoeft uw personeel niet eerst medisch gekeurd te worden. Ook hoeven uw medewerkers geen gezond­heids­verklaring in te vullen. U moet uw medewerkers dan wel binnen 3 maanden bij ons aan­melden. Heeft u een medewerker die zich eerst niet wilde verzekeren? Maar later toch wel? Dan vragen wij wel om een gezondheidsverklaring. Mogelijk volgt daarna ook een medische keuring voor deze persoon.

5. Als werkgever heb ik niets aan een WIA-verzekering

En een goede aanpak van langdurig verzuim is belangrijk, maar ook wettelijk verplicht. Met de WIA-verzekering krijgt uw medewerker gratis wacht­lijst­bemiddeling. En dus sneller de hulp die hij nodig heeft om beter te worden. Kan uw medewerker weer (deels) aan het werk? Dan krijgt u professionele hulp van ervaren re-integratiecoaches.

Bereken het verschil

Een WIA-verzekering verplicht afnemen hoeft dus vaak niet, maar wilt u weten hoe u als werkgever het verschil maakt? Met de WIA-calculator berekent u hoe hoog een inkomen is bij langdurige uitval. Zo ziet u direct wat een WIA-verzekering betekent voor uw arbeidsongeschikte medewerker. Wilt u wel een verzekering aanbieden? Maar kunt u dit niet betalen? U kunt ervoor kiezen om (een deel) van de premie in te houden op het loon van de medewerker. Ook is de premie aftrekbaar van de belasting.