Wel of geen verzuimverzekering

(G)een verzuimverzekering: durft u het aan?

Het leven zit vol risico’s. Dat geldt ook voor ondernemen. En zeker wanneer u medewerkers in dienst heeft. Want hoe groter uw personeelsbestand, hoe meer financiële risico’s u loopt.

HR 3 jun 2020 2 minuten

Wel of geen verzuimverzekering?

Gelukkig zijn veel ongewenste verrassingen te voorkomen, te verminderen en soms af te dekken. Bijvoorbeeld met een verzuimverzekering. Deze beschermt u onder andere tegen de hoge kosten van ziek personeel. Maar heeft u zo’n verzekering echt nodig? Of is het bangmakerij? We zetten de afwegingen voor u op een rij, zodat u het zelf kan bepalen.

Onderzoek de gevolgen voor uw bedrijf

Een verzuimverzekering afsluiten is niet wettelijk verplicht. Het is dus volledig uw eigen keuze. Toch kiest tussen de 75% en 85% van de kleine midden-kleinbedrijven wel voor een verzuimverzekering. Twijfelt u nog? Onderzoek dan eens wat de gevolgen voor uw bedrijf zijn als 1 van uw medewerkers arbeidsongeschikt raakt. Zo bent u voor een werknemer met een contract voor onbepaalde tijd wettelijk verplicht om het loon 2 jaar door te betalen. Voor werknemers met een tijdelijk contract geldt de duur van het contract. Alleen al het doorbetalen van het loon van een zieke medewerker kost gemiddeld € 245,- per dag. Daarnaast maakt u ook kosten voor verzuimbegeleiding, arbodienstverlening en eventuele vervanging van personeel. Met deze bedragen kan een medewerker die lange tijd ziek is, bijvoorbeeld door een burn-out, het faillissement van een klein bedrijf betekenen. Een groter midden-kleinbedrijf heeft hier vaak grotere reserves voor. Zij kiezen meestal dan ook voor een hoger eigen risico wanneer zij een verzuimverzekering afsluiten.

U bent minimaal 2 jaar verantwoordelijk voor uw zieke medewerker

Als werkgever bent u verplicht uw zieke medewerkers (met een contract voor onbepaalde tijd) 2 jaar lang minimaal 70% van het loon door te betalen. Heeft uw medewerker een tijdelijk contract? Dan betaalt u zolang dit contract geldig is. Volgens sommige cao’s betaalt u in het 1e jaar zelfs 100%. Maar het is in het 1e jaar in elk geval nooit minder dan het minimumloon. Ook bent u volgens de Wet verbetering poortwachter verplicht om te helpen re-integreren zodat hij weer snel aan het werk kan. Maar vindt UWV dat u niet genoeg deed aan uw re-integratieverplichtingen? Dan moet u uw medewerker maximaal 1 jaar extra loon betalen. Dit heet een loonsanctie.

Wat gebeurt er na de loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar?

Na minimaal 2 jaar loondoorbetaling wordt een medewerker gekeurd door het UWV. Krijgt uw medewerker een WIA-uitkering omdat hij gedeeltelijk (35-80%) arbeidsongeschikt is? Of is hij volledig (80-100%), maar niet blijvend arbeidsongeschikt? Dan betaalt het UWV de uitkeringskosten en hiervoor betaalt u als werkgever gedifferentieerde premie werkhervattingskas (mits u geen eigenrisicodrager bent). Deze premie betaalt u automatisch en kunt u terugvinden op de beschikking van de Belastingdienst. De hoogte van deze premie is afhankelijk van de grootte van uw organisatie.

Uw keuzes hebben invloed op de hoogte van de premie

Kiest u voor een verzuimverzekering? Dan bepaalt u zelf welke risico’s u verzekert. De dekkingen die u kiest bepalen deels hoeveel premie u betaalt. Het aantal medewerkers in uw bedrijf en binnenkort ook de samenstelling van uw medewerkersbestand tellen ook mee in de hoogte van de premie. Net als het verzuim in het verleden, de totale loonsom en de branche waarin u werkt. Zo heeft u invloed op de kosten. Ook is de premie van de verzuimverzekering aftrekbaar van de belasting als bedrijfslast.

Tips bij het afsluiten van een verzuimverzekering 

Bij Centraal Beheer zijn duizenden werkgevers met een verzuimverzekering verzekerd tegen o.a. de financiële gevolgen bij ziekte. Wij geven ook informatie en tips over wat wel en wat niet te verzekeren bij verzuim. In het e-zine ‘Eerste hulp bij het afsluiten van een verzuimverzekering’ hebben we er een aantal gebundeld.