WIA-Pfzw

Collectieve WIA-verzekering voorkomt inkomensterugval zorgmedewerkers

Gezonde en gemotiveerde zorgmedewerkers zijn onmis­baar. Corona maakte dat nog duidelijker. Helaas is de werkdruk is hoog en langdurige uitval dan ook reëel. Daarom is goed werkgeverschap nu nog belangrijker.

HR 24 sep 2020 4 minuten

Het geeft werknemer en werkgever rust

“Onlangs hebben we de WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn van Centraal Beheer aangepast en verbeterd, zodat die nog beter aansluit bij iedereen in de zorgsector, van eerstelijns tot ziekenhuis, van VVT tot GGZ”, zegt Steggink. “Het idee erachter is: het geeft werknemer en werkgever rust. Als iemand arbeidsongeschikt raakt, is de werkgever verplicht de eerste jaren 100 procent en 70 procent van het laatstverdiende loon terug te betalen. Daarna komt iemand in de WIA en gaat dan enorm terug in inkomen, soms tot bijstandsniveau. De dekking vanuit het PFZW is namelijk beperkt. Wanneer iemand minder dan 35 procent arbeidsongeschikt is, dan keert het pensioenfonds helemaal geen inkomensaanvulling uit. De WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn biedt bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid altijd een aanvulling tot minstens 70 procent tot aan de AOW-leeftijd.” Een ander voordeel van de verzekering die Centraal Beheer aanbiedt, is dat er niet getoetst wordt op gezondheidsrisico’s, legt Steggink uit. “Iedereen kán dus ook aansluiten. En in de praktijk blijkt dat 90 procent van de werknemers dat ook doet. Het is duidelijk dat er behoefte is aan zo’n collectieve verzekering.”

Individuele begeleiding bij re-integratie

Veel bestuurders of managers willen hun medewerkers zo snel mogelijk weer aan het werk helpen. Maar ze hebben soms de perceptie dat bij het aanvullen van het inkomen de prikkel tot re-integratie verdwijnt. “Daar zit een kern van waarheid in”, zegt Steggink. “Daarom adviseer ik ook altijd om te verzekeren tot 70 procent van het laatst verkregen inkomen. Belangrijker is dat Centraal Beheer werkgevers helpt het personeel zo veel mogelijk terug te laten keren naar de werkvloer. Een team van casemanagers biedt individuele begeleiding, in samenspraak met de werkgever. We gaan niet op de stoel van het UWV zitten, want we doen geen beoordeling, en ook niet op de stoel van de arts, we maken niemand beter. We vergroten vooral de kans om weer aan het werk te gaan.”

Maatwerk voor Zorg & Welzijn

Voor werkgevers in de zorg die zijn aangesloten bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) biedt Centraal Beheer een verzekering die medewerkers een aanvulling geeft op de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid. Inkomensexpert John Steggink van Centraal Beheer adviseert zorgbestuurders, -managers en hr-afdelingen hoe zij hiermee hun medewerkers kunnen ontzorgen.