Verzuimverzekering afsluiten

Verzuimverzekering afsluiten? 5 tips

Een verzuimverzekering beschermt uw bedrijf tegen de hoge kosten van zieke medewerkers. Dat is fijn, want een zieke medewerker kan behoorlijk duur zijn. 

HR 3 jun 2020 2 minuten

Handig, zo'n verzuimverzekering

Niet alleen moet u een zieke medewerker maximaal 2 jaar (een deel van) zijn loon doorbetalen. U heeft waarschijnlijk ook een vervanger nodig. Handig dus, zo’n verzuimverzekering. Maar geldt dat ook voor het afsluiten ervan?

Met deze 5 tips bereidt u zich goed voor

Voor verzekeraars is het belangrijk om te weten hoe hoog uw verzuim in de afgelopen 3 jaar is geweest. Dit percentage bepaalt voor een deel de hoogte van uw premie. Uw verzuimgegevens vraagt u bijvoorbeeld op bij uw arbodienst. Controleer goed of deze informatie klopt. Denkt de arbodienst dat u minder mensen in dienst heeft omdat u nieuwe medewerkers (nog) niet heeft doorgegeven? Dan kan uw verzuimpercentage hoger zijn, waardoor u mogelijk een hogere premie moet betalen.

Heeft u niet eerder personeel in dienst gehad? Dan kijken verzekeraars vooral naar de gemiddelde verzuimcijfers in uw branche.
Naast het verzuimpercentage spelen werknemer gegevens een rol in de berekening van de hoogte van uw premie. Let op dat u de juiste brutoloongegevens doorgeeft, zonder de premies die u betaalt voor werknemersverzekeringen. Let hierbij op dat bijvoorbeeld het vakantiegeld niet dubbel wordt berekend. Meld alle medewerkers aan die bij u op de loonlijst staan, ook medewerkers met een tijdelijk contract. Directeuren-grootaandeelhouders worden niet meeverzekerd.
Wanneer u een verzuimverzekering afsluit, heeft u vaak meerdere keuzemogelijkheden. Zo kiest u zelf uw eigen risicoperiode. Tijdens deze periode krijgt u geen vergoeding voor het doorbetalen van loon van zieke medewerkers. Hierbij geldt: hoe langer uw eigen risicoperiode, hoe lager uw premie. Daarnaast heeft u keuzes in de dekkingsgraad.

De meeste bedrijven hebben een loondoorbetalingsplicht van 100% in het 1e ziektejaar en 70% in het 2e jaar. U kiest zelf of u deze plicht volledig verzekert. Heeft u veel financiële reserves? Dan kunt u bijvoorbeeld ook kiezen om in het 1e jaar niet 100, maar 70% te verzekeren. 30% betaalt u dan zelf. Of u kiest voor een langere eigen risicoperiode van bijvoorbeeld 30 dagen. Naast de mogelijkheden in het eigen risico en de dekkingsgraad, kunt u kiezen voor een vergoeding van de werkgeverslasten, verzuimbegeleiding, ondersteuning bij re-integratie en arbodienstverlening. Al deze keuzes hebben invloed op de hoogte van uw premie.
Kiest u voor een verzuimverzekering? Dan bepaalt u zelf welke risico’s u verzekert. De dekkingen die u kiest bepalen deels hoeveel premie u betaalt. Het aantal medewerkers in uw bedrijf en binnenkort ook de samenstelling van uw medewerkersbestand tellen ook mee in de hoogte van de premie. Net als het verzuim in het verleden, de totale loonsom en de branche waarin u werkt. Zo heeft u invloed op de kosten. Ook is de premie van de verzuimverzekering aftrekbaar van de belasting als bedrijfslast.
Niemand wil arbeidsongeschikt raken. Maar als het gebeurt, is het fijn om geen financiële zorgen te hebben. Een WIA-aanvullingsverzekering is een aanvulling op de wettelijke verzekering (Wet WIA). Deze aanvullingsverzekering is niet wettelijk verplicht, maar beschermt uw medewerkers wel tegen de grote financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Een WIA-verzekering is een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde voor (toekomstige) medewerkers. Het toont goed werkgeverschap en laat zien dat u als werkgever om uw mensen geeft.

Eerste hulp bij het afsluiten van een verzuimverzekering

Bij Centraal Beheer zijn duizenden werkgevers met een verzuimverzekering verzekerd tegen o.a. de financiële gevolgen bij ziekte. Wij geven ook informatie en tips over wat wel en wat niet te verzekeren bij verzuim. In het e-zine ‘Eerste hulp bij het afsluiten van een verzuimverzekering’ hebben we er een aantal gebundeld.