Saskia Frost en haar man namen deel aan Groeiversneller van Centraal Beheer

“Door Groeiversneller zijn we dingen echt anders gaan doen”

Het is alweer een jaar geleden dat Saskia Frost en haar man hun deelname aan het ondernemersprogramma Groeiversneller van Centraal Beheer afronden. Maar het effect is nog steeds merkbaar. 

Ondernemen 2 mrt 2022 4 minuten

Groeien doe je niet alleen

Met hun bedrijf Enablemi helpen Saskia, haar man en hun team onder meer bedrijven, kennisinstellingen en overheden met het verwezenlijken van hun duurzaamheidsambities. Maar zelf hebben ze natuurlijk ook ambities. En om die in kaart te brengen konden ze wel wat hulp gebruiken. Wij spraken Saskia en kijken samen met haar terug en vooruit.

Waarom besloten jullie deel te nemen aan een groeiprogramma voor ondernemers?

Als ondernemer heb je ondernemingsdrift en je bedrijf groeit daar in mee. Op een gegeven moment kom je dingen tegen die je nog nooit gedaan hebt. Je bent lekker bezig, maar hoe ga je nu verder? Hoe zet je die stap buiten je comfortzone? Dat is iets waar veel ondernemers mee worstelen. Moeilijke of nieuwe dingen zijn vaak lastiger om op te pakken. Daar moet je tijd voor maken en die tijd is er niet altijd. Omdat ik bewust worstelde met een aantal zaken wist ik dat ik er iets mee moest doen. Toen hebben we ons ingeschreven voor Groeiversneller.

Waarom kozen jullie voor Groeiversneller?

Het is een behapbaar en overzichtelijk programma. Voordeel was ook dat mijn man en ik allebei mee konden doen. Bovendien is de dynamiek met andere ondernemers uit andere branches uit het hele land erg verhelderend en leerzaam. Je ziet dat je niet de enige bent die tegen dingen aanloopt en dat ook worstelen juist bij het ondernemerschap hoort. Je merkt dat je niet alleen in je bedrijf moet werken maar ook aan je bedrijf. Dus niet alleen bezig zijn met de waan van alle dag. Het is echt een stuk bewustwording en helpt op een positieve manier bij het nadenken over de vraag: waar ben ik nou eigenlijk mee bezig?

Wat heeft het jullie opgeleverd?

Onze uitdaging lag vooral in het zetten van onze stip op de horizon. En hoe we onze mensen zo optimaal mogelijk samen konden brengen om daar naar toe te werken. Die stip hebben we gezet met de strategische foto die we hebben gemaakt. Dat is nog steeds onze leidraad. Af en toe zakt het even weg, maar steeds weer komt het bovendrijven. Terug naar de basis, zeggen we dan. We hebben in onze strategische foto 5 jaar vooruit gekeken en bepaald waar we willen staan. We zijn nu alweer een jaar verder. Regelmatig staan we even stil en vragen we onszelf af: gaan we nog de goede kant op? Maar ook: is de foto nog reëel of moeten we andere stappen maken? Hierdoor hebben we sneller intervisie met elkaar: wat zijn we aan het doen?

Verder is de module Leiderschap en Team erg van waarde geweest. Daarin wordt stilgestaan bij gedragsvoorkeuren en persoonlijke (leiderschaps)stijl, maar ook bij het samenstellen van een gebalanceerd team. We hebben als vervolgstap voor al onze medewerkers DISC-profielen laten maken. Gevolg daarvan is een betere samenwerking in het team doordat alle verschillende karakters dezelfde taal gaan spreken. Er is veel meer begrip voor elkaar, je begrijpt elkaar beter. Er zijn dus echt dingen die we anders zijn gaan doen.

Hoe zijn jullie verder gegaan na Groeiversneller?

We hebben door Groeiversneller eerst het mentale en menselijke stukje aangepakt. Daarvoor hebben we onder andere een coach ingeschakeld voor directie en medewerkers. Je hoeft namelijk niet zelf het wiel uit te vinden, je mag gewoon ruggespraak houden. Dat proces hebben we mooi doorlopen. Nu zijn we toe aan het zakelijke stuk. In onze strategische foto staat dat we misschien wel naar 2 businessunits toe moeten. Het gaat dan echt over een aanpassing van de bedrijfsstructuur. Dit wisten we wel maar dat kost tijd. En die tijd gaan we nu nemen.

Ondernemersprogramma Groeiversneller

Samen met andere ondernemers werkt u in 8 modules aan het groeiplan van uw bedrijf en aan uw eigen ondernemersvaardigheden. Groei­bege­leiders van Centraal Beheer helpen u hierbij heel praktisch vooruit. Door u anders te laten kijken, denken en doen zet u met een strate­gisch groeiplan ideeën om in een concreet actieplan. Afgestemd op waar u met uw bedrijf naartoe wilt.