Zo maak je je bedrijf in crisistijd sterker

5 tips van risicoconsultant Arnoud van der Bend

Probeer uitval van deze medewerkers zoveel mogelijk te voorkomen en regel achtervang hiervoor. Denk aan gepensioneerde medewerkers, vrijwilligers of andere medewerkers die getraind kunnen worden voor de functie.
Inventariseer bij deze klanten waar hun prioriteit ligt. Wees helder over wat ze kunnen verwachten en tref eventueel maatregelen om hieraan tegemoet te kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan het wijzigen van de openingsuren.
Zodat helder is wat de gevolgen zijn in geval van geen of te late levering van de overeengekomen producten of diensten.
Zodat helder is wat de gevolgen zijn in geval van geen of te late levering van de overeengekomen producten of diensten.
Denk daarbij aan uitval van medewerkers of het wegvallen van een deel van de ICT-capaciteit. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het scenario en de mogelijkheden als er te weinig werk overblijft. In die situatie kun je medewerkers bijvoorbeeld vragen te helpen door hun vrije dagen op te nemen of juist relevante kennis op te doen door middel van (digitale) opleidingen.
Het heeft uiteraard de voorkeur om het dak te repareren als de zon schijnt. Iedereen weet dat, maar slechts weinigen doen het.
Ralph van Dam
Business Partner Ondernemerschap bij Centraal Beheer