Beschermt uw opstalverzekering VvE u voldoende tegen brand?

Beschermt uw opstalverzekering VvE u voldoende tegen brand?

Brand voorkomen is natuurlijk het beste. Waar moet u als VvE op letten?

VvE en vastgoed 4 jun 2020 3 minuten

Schade aan appartementsgebouw na brand

‘Een appartementencomplex in Apeldoorn is ontruimd na een felle brand in het penthouse. Het penthouse is tijdelijk onbewoonbaar verklaard, en het herstel gaat maanden duren. Meerdere appartementen hebben door rook en bluswater aanzienlijke schade opgelopen.’ Zomaar een artikel uit de krant. Bij brand in een eengezinswoning beperkt de overige schade zich meestal tot de woningen ernaast. Bij een appartementsgebouw is de schade vaak veel groter.

Impact van brandschade

De impact van een brandschade op een mensenleven is groot, weet William Qualm, adviseur Brandveiligheid van Brandweer Nederland. “Die impact wordt onderschat. ‘Het gebeurt altijd bij de buren en niet bij mij’, wordt vaak gedacht.” Toch komt brand in appartementencomplexen van VvE’s regelmatig voor. En een ogenschijnlijk klein brandje zorgt vaak voor grote schade. Koken, roken en kortsluiting in elektrische apparaten zijn de belangrijkste brandoorzaken. De laatste jaren zijn er steeds meer branden door kapotte en oververhitte accu’s van bijvoorbeeld mobiele telefoons, laptops, e-bikes en andere elektrische apparatuur.

Na brand snel terug naar appartement 

“Na een overlijden of ernstige ziekte is brand een van de ergste dingen die iemand kan overkomen”, zegt Salvage-coördinator Marc Neijenhuis. Namens stichting Salvage ondersteunt hij binnen een paar uur na de brand de getroffen bewoners met aandacht, actie en advies. De stichting werkt nauw samen met brandweer en verzekeraars.

Lyske Boer, schaderegelaar bij Centraal Beheer: “Wij hebben één gezamenlijk doel: dat de bewoners na zo’n verschrikkelijke gebeurtenis zo snel mogelijk kunnen terugkeren in hun woning. Na een brandmelding overleggen we wat we voor de bewoners kunnen betekenen. Het is mooi als wij ze tijdens het gesprek gerust kunnen stellen.”

Controleer of de opstalverzekering VvE het hele pand dekt

Uit onderzoek blijkt dat lang niet alle appartementseigenaars en VvE’s goed verzekerd zijn tegen brand. Naast een verplichte collectieve VvE verzekering heeft niet iedereen een aanvullende verzekering of dekking voor hun eigenaarsbelang, de woningverbeteringen. Dit eigenaarsbelang kan verzekerd worden in de collectieve VvE Verzekering of individueel door de appartementseigenaar. Lyske Boer adviseert bestuur en leden van een VvE te controleren of alle onderdelen van het pand goed verzekerd zijn. “Daarbij is het belangrijk te weten wie bestuurslid van de VvE is. En communiceer vooral goed binnen de VvE. Dat kan achteraf veel ellende voorkomen. Daarom is het goed om als bestuurder (nieuwe) leden van de VvE hier regelmatig over te informeren.” Qualm: “Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt uiteraard ook voor brandschade.
Opstalverzekering brand appartement

Verhoog de brandveiligheid: 9 tips voor VvE’s

  • Oefen zeker eenmaal per jaar met alle bewoners een evacuatie voor een snel en veilig vertrek. Zorg dat er een evacuatieplan ligt en ook bekend is bij inwoners.
  • Installeer een rookmelder. Een goede plaatsing van de rookmelder is belangrijk.
  • Gebruik alleen goede accu’s. Bij twijfel: laat ze controleren.
  • Blijf in de buurt bij het opladen, zodat u bij brand direct kunt optreden. Laad accu’s dus niet ’s nachts op.
  • Gebruik originele opladers.
  • Leg een blusdeken in de keuken voor een vlam in de pan.
  • Maak kopieën van waardevolle documenten, (digitale) foto’s en filmmateriaal. Bewaar die los van de originelen, bijvoorbeeld in een kluis of op een andere locatie.
  • Zorg dat de verzekeringen goed op orde zijn.