Hoofdafspraken convenant MKB Verzuim ontzorg-verzekering

Alle afspraken uit het convenant op een rij

Wat kunt u verwachten van de MKB Verzuim ontzorg-verzekering? Lees hier de afspraken uit het convenant.

HR 3 jun 2020 3 minuten

Bekijk de afspraken uit het convenant

De casemanager is ‘regisseur’ tussen werkgever, medewerker en professionals als bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen, zonder hun verantwoordelijkheden over te nemen. Hij ontzorgt de werkgever, ondersteunt de medewerker, stemt af met professionals en informeert en organiseert richting de verzekeraar. De casemanager voert als onafhankelijke professional zijn werk uit. Binnen de kaders van de wet- en regelgeving. Deze ondersteuning neemt de kleine werkgever veel werk uit handen waardoor hij zich gewoon kan blijven focussen op zijn bedrijf. Lees hier meer over de rol van de casemanager.
Dat betekent het volgende: volgt de werkgever de adviezen van de casemanager en de bedrijfsarts op? En doorloopt de werkgever op tijd en op de juiste manier de stappen van de Wet verbetering poortwachter met hulp van de casemanager? Dan hoeft de werkgever de mogelijke boete van UWV na 2 jaar ziekte niet te betalen. De verzekeraar vergoedt de kosten van de boete. De boete bestaat uit het maximaal 1 jaar langer doorbetalen van het loon van de zieke medewerker.
Alle professionals waarmee de verzekeraar samenwerkt staan geregistreerd in een beroepsregister. Of zijn in dienst van een gecertificeerde arbodienst of van de verzekeraar.
Dit betekent dat de casemanager de medewerker aan de hand van een rekenmodule laat zien wat de financiële gevolgen zijn van langdurige ziekte en eventuele arbeidsongeschiktheid (WIA-regelingen).
Als de werkgever vindt dat een MKB Verzuim ontzorg-verzekering niet (helemaal) voldoet aan de eisen, kan hij een klacht indienen bij het loket van MKB-Nederland.
Onder andere een keurmerk moet duidelijkheid bieden voor de werkgever. De verzekeraar levert de specificaties van het product en hun dienstverlening bij MKB-Nederland aan. MKB-Nederland toetst dan of die voldoen aan alle eisen die gesteld zijn. Die eisen zijn opgenomen in de overeenkomst die verzekeraars en werkgeversorganisaties hebben gesloten. Alle MKB Verzuim ontzorg-verzekeringen met een keurmerk zijn daarmee goed herkenbaar en vergelijkbaar. Centraal Beheer heeft het keurmerk voor de MKB Verzuim ontzorg-verzekering ontvangen.
Ook niet voor re-integratie-activiteiten die op initiatief van de bedrijfsarts of na akkoord van de verzekeraar worden ingezet. Deze activiteiten worden 100% vergoed.
Dit heeft als doel om onverwacht hoge premiestijgingen als gevolg van het eigen verzuim te voorkomen. Ook wel premiedemping genoemd. Centraal Beheer maakt bij het afsluiten van het contract en bij verlengingsvoorstellen gebruik van een wegingsfactormodel. Het verzuim in een onderneming is van invloed op de premie. En er wordt uitgegaan van een verzuimhistorie van 3 jaar. Het wegingsfactormodel ziet toe op een maximering van het eigen verzuim in relatie tot de werkgeversgrootte. Zo wordt bij kleine werkgevers het eigen verzuim maar in een kleine hoeveelheid meegerekend. Met een aantal voorbeelden laten we zien hoe de premie kan veranderen bij verschillende bedrijfsgrootten en verzuimcategorieën.
En hebben daarbij aandacht voor schadelastontwikkeling, klachten en klanttevredenheid. De uitkomsten informeren ze aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Volgt de werkgever de adviezen van de casemanager en de bedrijfsarts op? Dan hoeft de werkgever de mogelijke boete van UWV na 2 jaar ziekte niet te betalen.
Productconvenant
 MKB Verzuim ontzorg-verzekering

Als u te maken krijgt met verzuim is het fijn om te weten dat u goed verzekerd bent

Met de MKB Verzuim ontzorg-verzekering van Centraal Beheer krijgt u volledige ondersteuning bij verzuim en re-integratie van uw medewerkers. U kunt rekenen op een professionele casemanager die het gehele verzuimtraject begeleidt.Hier vindt u meer informatie over de MKB Verzuim ontzorg-verzekering van Centraal Beheer.

Kleine werkgevers ondersteunen bij  ziekteverzuim van hun medewerkers

Sinds 1 januari 2020 hebben mkb-bedrijven een nieuwe mogelijkheid om de risico’s van (langdurig) verzuim van medewerkers te verzekeren. Namelijk de MKB Verzuim ontzorg-verzekering. Het doel van de MKB Verzuim ontzorg-verzekering is om kleine werkgevers te ondersteunen bij langdurig ziekteverzuim van hun medewerkers. In het convenant hebben Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, MKB-Nederland, VNO NCW, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars afspraken gemaakt over deze nieuwe verzekering. Wij zetten ze overzichtelijk voor u op een rij.